Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yemler

 

    Olta ile balık avcılığında iyi ve uygun yem, başarılı ve verimli av demektir. Balık yemlerini, yapma ve doğal olarak iki bölüme ayırabiliriz. Doğal yemler, “Büyük balık, küçük balığı yutar!” gerçeği uyarınca, öncelikle çeşitli balıkların, avın iriliğine göre iğneye bütün olarak takılmasıyla, ya da usulüne uygun kesilerek kullanılmasıyla oluşur. Bazı balıkların iç organları ( garos), midye, deniz kurdu, mürekkep balığı, karides, sulina, çeşitli unlu hamurlar, vb. oltaların yemlenmesinde yaygın olarak kullanılırlar.

MİDYE

    Midye içi; izmarit, istrongilos, ispari, karagöz gibi balıkların başlıca yemidir. İskele ayaklarında, rıhtım kenarlarında bolca bulunup, kolayca çıkarıldığından amatörlerin bir numaralı yemi sayılır. Midyenin içi, bıçağın keskin ağzı iki kabuğun arasına kaydırılıp, tutucu kaslar kesildikten sonra yavaşça kazınarak parçalanmadan çıkarılmalıdır.

    Balığın ağzında göre dayanıksız ve yumuşak bir yem olduğundan, kuru bir zemin üzerinde, gazete kağıdı veya bir bez içine sararak suyunu çekmesini beklemek, iğnenin büyüklüğüne göre, bölmeksizin bütünüyle kullanmak daha iyi sonuç verir. Bu nedenle, küçük boydaki balıklar için yem olarak küçük midyeler seçilir.

 

SULİNA

   

Sulina, midye ile akrabalığı bulunan, ancak onun gibi sert zeminlere yapışarak değil, dibi kum ve çamur yapılı sığ sularda kendini gömerek yaşayan, çakı görünümlü ve kabuklu bir deniz canlısıdır. Oldukça dayanıklı bir eti vardır. Mercan, çipura, vb. gibi dişli balıkların avcılığında başarıyla kullanılır.

 

 

ÇEŞİTLİ KABUKLULAR

    Madya, deniz minaresi, deniz salyangozu, olta yemlemede kullanılan diğer deniz canlılarıdır. Bunlardan madya taşlık, ilişkenli yerlerde zemin üzerinde yaşadığından ağların kurşun yakalarına bolca takılır. Dalarak ve gözlük yardımıyla da kolayca toplanır. Eti, sulina ve mürekkep balığına göre daha serttir. Küçük balıklar oltadaki diğer yemleri çabucak bozuyorsa madya eti tercih edilir.

    Deniz minaresi de, madya benzeri, ama cüssece daha ufak bir deniz canlısı olup bölgelerden aynı şekilde toplanarak kullanılır. Deniz salyangozu da, sığ sularda, kıyılarda bolca toplanabilir. Karagöz, eşkina gibi dişli balıkların yemi olarak oltacılıkta işlev görür.
Ayrıca, kum midyesi ya da akavides, deniz düğmesi ve diğer pek çok deniz kabuklusu da, yem darlığı çekildiğinde, deneme sonucu avcılıkta başarı sağlayabilir.

YENGEÇ

  

  Çipura ve levrek avında yengeç, özellikle de çağanoz çok işlek bir olta yemidir. Çağanozların 2-3 cm boyunda olanları tercih edilir. Kıyılarda kepçe yardımıyla, ya da geceleri kaya diplerinden fener ışığında el ile toplanarak yakalanırlar. Av için biriktirilen yengeçlerin, deniz suyuyla ıslatılmış bir süngerin bulunduğu kapta canlı olarak günlerce tutulmaları mümkündür. Yengeci öldürmemek için iğneye alt kabuğundan takmalıdır.

 

KARİDES

    Karides türlerinin hemen hepsi balıkların çok sevdiği yemler arasındadır. Levrek, trança, lahos, orfoz, mercan, vb.avcılığında balıkların iriliklerine göre, her boy karides yem olarak kullanılır. En yaygın kullanılanları çalı karidesi dediğimiz küçük boy olanlarıdır. Karidesleri iğneye takarken başlarındaki testere şeklindeki sivri organı kesmek, canlı kalmaları için de, iğneye kuyruk tarafındaki ikinci halkadan tutturmak gereklidir.

TEKE

   Karidesin küçük boy bir türü olan ve kıyıların tatlı suların döküldüğü otluk bölümlerinde yaşayan teke, kepçeyle kolaylıkla toplanır ve deniz suyu doldurulmuş bir kapta canlı olarak saklanabilir. Son baharda lüfer avında değerli bir yem olan teke, tatlı su levreği ya da sudak, yılan balığı avında kullanıldığı gibi, her türlü dip balığı avcılığında da üstün verim sağlar. Kırma taşlık yerlerdeki mercan avında da teke en verimli yemlerden biridir.

 

 

 MAMUN

    3-4 cm boyunda, küçük bir ıstakoz görünümünde olan bu deniz canlısı çay ağızlarındaki dalyan alanlarında 1 m derinlikteki kumlu-humuslu zeminlerde bolca ürer. Oltaya canlı olarak, karides gibi takılır. Paragat iğnelerinin yemlenmesinde, bir müddet kurutularak iğneden kolayca çıkması, ya da balık tarafından alınması önlenir.

    Mamunu bulunduğu yerden çıkarmak için, küçük bir bölge ince gözlü bir ağla çevrelenir. Suyun içine girip, ayakla zemin tepinerek eşelenir. Sonra da kepçe gezdiremk suretiyle, bulanık suyun içindeki yerlerinden çıkmış mamunlar toplanır. Ege’de çipura ve mercan avında çok beğenilen bir yemdir.

KURT

    Küçük dip balıkları ve kefal avında kullanılan, amatörlerin iğneye kolay takılışı ve balıkların beğenerek yemesi nedeniyle aradıkları bir yem olan deniz kurdu bataklık kıyılarda, organik atıkların bolca döküldüğü sularda bulunur; kürekle çıkarılan balçık çamurun içinde oynaştıkları görülür. Sudan çıkarıldıklarında, kuru ve sıcak ortamda kolayca su kaybedip, işe yaramaz hale geldikleri için, bir kaba konulan ıslak yosunlar arasında korunmaları gereklidir.

 

BALIKLAR (Bütün veya canlı olarak)

    “Büyük balıklar, küçük balıkları yutar” demiştik; böylece pek çok balık türü kendilerinden daha iri balıkların avında yem olarak kullanılabilirler. Örneğin, orkinoz avında palamut, ya da kefal; torik, ya da palamut avında sardalya, hamsi, istavrit, vb.; mercan avında sardalya, ya da gümüş gibi balıklar iğneye bütün takılıp yem olarak işlev görürler.

Levrek avında ise, kaya balığının iğneye canlı olarak takılması usta balıkçıların en geçerli yöntemidir.
Tatlı sularda da, çaylardan kepçeyle toplanarak livarda yaşatılan küçük Sazangiller sudak, turna gibi dişli balıkların oltalarında canlı olarak kullanırlar. Bunların iğneye, çeşitli usullerde canlı takılmaları avın verimini birkaç misli artırır.

 

 BALIKLAR ( Yaprak yem olarak )

    Beyaz eti olan her türlü balık kesilmek suretiyle olta yemi işlevi görebilir. Bu yemlerin hazırlanışında çeşitli usuller vardır. Bu usullerde çıkarılan yemler, çatalkuyruk, şakşak, tekgöz, yaprak, vb. gibi adlar alırlar; çoğu kez de parça halinde kullanılırlar.

Yaprak yem:

    Beyaz etli balıkların filetolarıdır. Bunlardan pullu olanların pulları kazınmalıdır.

 

Çatalkuyruk(Şakşak) yem:

    Bu yem şekli, yem yapılan balığın omurgasının bir kısmının ve kuyruğunun, etinin iki yandan fileto gibi kesilerek çıkarılmasıyla elde edilir. Çatalkuyruk yemle gündüzleri torik ve palamut avcılığı yapılır.

Tekgöz yem:

    Yem olarak seçilen balığın başının da ikiye bölünecek şekilde omurga boyunca ikiye kesilmesi ve kuyruk yüzgecinin giderilmesiyle elde edilir. Tekgöz yem kesiminde, izmarit istavrit gibi sert etli balıklar seçilir. Bu yem iğneye palamut ve torik için baş tarafından, lüfer için kuyruktan takılır.

Garos Yem:

    Torik, palamut ya da aynı büyüklükteki balıkların iç organlarının çevreleyen zar parçalanmadan çıkarılarak elde edilen bütün yeme garos adı verilir. İğnede dağılmadan durması için bölünmeden kullanılacağından, daha çok iri yapılı balıklarda kullanılır.

Kuyrukaltı Yem:

    Yem balığın karın bölgesinde ve kuyrukla göğüs yüzgeci arasında bulunan beyaz ve parlak görünümlü kısım kesilerek tek bir kuyrukaltı yem elde edilir. Bu yem, eti sert ve derisi sağlam olduğundan iğnede kısa sürede parçalanmaksızın birçok kez kullanılabilir.

MÜREKKEP BALIĞI

    Supya, özellikle de kalamar oltacılıkta etlerinin sert oluşu ve parlak beyaza yakın görüntü vermeleri nedeniyle aranırlar. Bacakları sülük yem olarak bütün şekliyle, gövdeleri ise avlanacak balığın iriliğine göre şeritler halinde kesilerek iğneye takılır.

TOPRAK SOLUCANI ve DİĞERLERİ

    Akarsu yakınlarında, ya da çeşme civarı gibi nemli yerlerde her mevsimde bolca bulunan toprak solucanları, kürekle topraktan çıkarılması kolay, nemli toprak içinde uzun süre saklanabilen, özellikle de; sazan, yılan balığı gibi tatlı su balıklarının avında en çok yararlanılan, dayanıklı bir yemdir. İğneye bütün, ya da parçalara bölünerek takılırlar.
Alabalık avında, balığın yaşadığı yörenin çeşitli böcekleri, özellikle de çekirgeler etkili birer yem olarak işlev görürler.

HAMUR YEMLER

    Peynir suyu ve yumurta katılarak güçlendirilmiş ekmek içi, ya da unlu hamur, un ve balık etinin karıştırıldığı haşlanmış patates, buğday ezmesi topak yapılarak tatlı su kefallerinin, sazangillerin yemi olarak kullanılır. Bu balıkların dolaştıkları yerlerde bu şekilde hazırlanan yemlerden koku yapmak ve balıkları o bölgeye alıştırmak için de yaygın ve ucuz olarak yararlanılabilir. Bu işleme yemleme de denir.
 

Son eklenenler

Mavi Platform

Denizlerden.com Ekibi

 Elbette...


Doğan Ateş KONURALP

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'nın bir fotoğrafı var bende, yanındak genç şu anda 75 yaşında, akrabamdır. web Sitenize koymayı düşünürmüsünüz.

hüseyin AKDEMİR

Atlantik okyanusunu gecmenın zamanı ve suresi nedir tesekkurler

Denizlerden.com Ekibi

 Duyurularımızda yer vermiştik. Unutmamız mümkün değil...


eyupsatar

bu gün balıkçının doğum günü Google hatırlamış .

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz. Denizlere gidemediğinizde sığınacağınız tek liman...


Doğan KONURALP

Web siteniz çok güzel hazırlanmış, konu seçimleri, fon müziği, yazarlar, deniz hikayeleri hepsi çok güzel. Belki hayallerim gerçekleşmedi ama sitenizi ziyaret ettiğimde yaşamış gibi hissediyorum.

ahmet toyoglu

selamlar ben 30 yasindayim ve hayalim dunyayi dolasmak buna hazirim ama imkanim yok benim size mail atma nedenim boyle tekne ile gezebilen insanlarla irtiabta gecebilmek yardimci olarak hic bir ucret almadan seve seve calisirim ihtiyac olursa bana firsat verirseniz asla pisman etmem simdiden cok tesekkur eder saygilar.irtibat numaram 0543 917 29 91

Hülya Ceylan

bu yazı kanımı dondurdu amatör dalgıçların dalış limiti 30 metredir herkes o kadar şanslı! olmaz http://denizlerden.com/?action=authors&page=author&no=42&icerik=212

Denizlerden.com Ekibi

 [email protected]


Ekrem Tok

Turizmin incisi Çeşme’de DLH nın geçici devirle Çeşme belediyesine işletilmesi için devrettiği Dalyan köy yat bağlama limanının hali içler acısı. Bilginizi rica ederim. Saygılarımla, Ekrem Tok. Not: Fotoğraf göndermek istiyorum e-posta adresinizi gönderirmisiniz.

metin becikoğlu

sayın yönetici. necati zincirkıran üstadın 1992 yılında trt de yayınlanan uzaklar belgeselinin 1 bölümünü rica etsem gönderebilirmisiniz. yanılmıyorsam birde uyumak istiyorum diye içinde geçen bir şiir. youtube dan ve trt arşivinden baktım ama bulamadımj. zahmet olmazssa yardımcı olabilirmisiniz. çok sevinirim.selam sevgiler metin becikoğlu

Ayhan Şahin

Değerli denizci dostlar merhaba 50-60ft.boyunda olabilecek charter trimaranın yan gövdelerinin inşaası bitti.Bundan sonrası için maddi ve dizayn konusunda katkısı olacak,vede yazın Türkiye de,kışın Karaipler de bizzat charter olarak işletecek,arkadaş ve arkadaşlarla işbirliği yapmak [email protected]

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz Erdoğan bey. yazarlarımızın yazıları sürekli güncelleniyor.

denizden uzak kalmayın..


ERDOĞAN KAYA (erbey)

Sitenizdeki tüm yazarların yazılarını büyük bir zevkle defalarca okudum. Sitede emeği geçenlere ve yazarlara teşekkürler. Bir denizci olarak yazarlardan daha fazla yazılar bekliyoruz. Lütfen yeni yazılar eklesinler. Selamlar.

Cavit Can Tanyeri

http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142 çalan fon müziği George Dalaras a aitir doğrudur fakat la malaguena yı hiçbiryerde bulamamaktayım rica etsem bu parçayı indirebilieceğim bir platform önerseniz .

Rukiye Güney

Ayça Hanım ve Levent Bey Merhabalar, Ocak ayında Antalya'da yapılacak olan ve 550 kişi katılımlı bir etkinlikte konuşmacı olarak sizi sunabilmek için görüşmek istiyorum. Tel. 0 530 151 53 95 Geri dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar

deniz kara

sitenizi çok beğendim deniz kokusu eksik olmasın burnumuzda sevgiler sizinle olsun pruvada yelkovan kuşlarının peşisıra özgürlük işte tam burada

Denizlerden.com Ekibi

 La Malaguena  GEORGE DALARAS


Akif Mustafa YANIK

Pardon şu " Eylül Ekim Ayı Balığı" başlığında çalan şarkıyı öğrenmek istedim. http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142

Denizlerden.com Ekibi

 Straight to the heart SINA VODJANI


Akif Mustafa YANIK

Merhaba,Şuan web sitenizin fon çalan fon müziğini öğrenebilirmiyim? Paylaşımlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim.

Mesajların tümü için tıklayın

Yazarlar

Halikarnas Balıkçısı

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Ege kadınları

Kısmet

SADUN BORO

Karadeniz mi, Ege mi ?

Komodor Gözüyle

NECATİ ZİNCİRKIRAN

Yelken seyrinde sert havada denizle uyum sağlamak

Şadanca

PROF.DR.ŞADAN GÖKOVALI

Bana "iştiyak" larından gelmişler...

Rüzgar Baba

HALDUN SEVEL

Yaşamın sırrı

Fırtınaların Efendisi

CUMHUR GÖKOVA

Monte Negro

Ada

CENK ŞAHİN

Baharı beklerken

Okyanuslar

HAKAN ÖGE

Dünya turu için tekne boyutu

Kayıtsızın Yeri

ÖZKAN GÜLKAYNAK

Marinalar

Uzaklar

OSMAN ATASOY

Döndükten sonra olanlar

Alarga

TAYFUN TİMOÇİN

Derdimiz ne

Derinlerdeki İzler

KENAN ERGÜÇ

Derinlik 70 iş bitmiş

Sudan Sebep

BURAK AKIŞIK

Midye Tava

Denizin Derinleri

DENİZ ŞAHİN

Doğru mu yaşıyoruz sizce?

Miço

MELİH ŞENDİL

Yaş 85 yolun yarısı

Mavi Aşk

BURÇAK KARADEMİR

Sıla

Deniz Kızından İnciler

SEMA GÜZELAY

Kızım

Rüzgar Mavisi

EMRE ÖZGEN

Dört Duvar

Hava Durumu Linkleri