Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Temel Kıyı Balıkçılığı


    Şu anda denizin, ya da bir gölün, bir akarsuyun kıyısındasınız. Elinizde hoşça vakit geçirmek, belki de kendi avladığınız balıkları sofranızda görme zevkini tatmak üzere edindiğiniz ucuz ve basit, veya pahalı ve oldukça gelişmiş bir olta bulunuyor. Belki de, bu bir doğa sevgisinin ve sönmeyecek bir balık avı spor u tutkusunun başlangıcı olacaktır. Amacınız ne olursa olsun, kişiyi yıpratan günlük streslerden ve dinlence zamanlarınızı boş yere tüketmekten, böyle yararlı ve sağlıklı bir yolu seçerek kurtulmayı başardığınız için sizi tebrik etmeliyiz.
    Her işin başlangıcında birtakım güçlükler vardır. Örneğin, acaba seçtiğiniz yer balık avı için uygun mu, elinizdeki takım ya da yemler yeterli mi, misina dolaştırmadan oltayı nasıl kullanmalı, vb. gibi bazı küçük ayrıntılar. Ama bu küçük ayrıntılar, tüm hevesinizi kıracak kadar büyük sorunlar haline dönüşebilir. Öyleyse bu işe girişmeden önce, bazı temel bilgilere gereksiniminiz olacaktır.

    Yurdumuzda, sportif amatör balıkçılığa kısıtlamalar ve yasaklar getirilmediği için, bir kulübe üye olma veya lisans edinme gibi sorunlar, bazı iç sulardaki sürekli avlanma yasaklarının dışında mevcut değildir. Dış ülkelerde bu şekildeki kısıtlayıcı düzenlemeler, amaçsız yapılmadığı ve doğal yaşamı olabildiğince korumaya yönelik olduğundan, bizim de otokontrol gerekçesiyle bazı kurallara uymamızın gerektiği ortadadır. İleride değineceğimiz bu kurallar, doğanın canlılığını koruması, her gereksinmemizde bize zenginliğinden bir pay ayırması için kaçınılmazdır ve kendi yararımızadır. Bugün hızla artan dünya nüfusunun besin gereksinimini karşılamak üzere, bu alanda çalışan bilim adamlarının bir kurtarıcı olarak gördükleri denizlerin ve bunun için de, büyük bir gıda zinciri yoluyla bir grubu diğer bir gruba bağılı olarak yaşayan su ürünleri ve onların başında gelen, tüm balıkların gelişimlerini sağlayan planktonik organizmaların şu anda dolaylı, ama gelecekteki doğrudan insanlığın yaşantısını dürdürmede büyük bir protein kaynağı oluşturacağı yadsınmaz bir gerçektir.

UYGUN ZAMAN, UYGUN YER, UYGUN GEREÇ

    Balıklar da, tüm canlılar gibi yaşamlarını rahatça sürdürecekleri hava koşulları, uygun yerleşim yerleri arayışı içindedirler. Hava şartları, bizim için güzel bir görünümde de olsa, onlar çok önceden kötü havanın yaklaştığını duyumsar, sakin yerlere çekilerek kendilerini korumaya alırlar; dolayısıyla da av vermezler. Şu halde, bir amatör balıkçının mevsimleri ve sayılı fırtınaları tanıması, hayal kırıklığına uğramaması ve boşa zaman harcamaması bakımından yararlıdır. Türkiye sahillerinde, yıl boyunca 60’ın üzerinde sayılı fırtına estiği ve bunların bazılarının birkaç gün sürdüğü hesaba katılırsa, yılın 70’i aşkın gününde verimli bir avcılık için denize olta atılamayacağı kolayca anlaşılır. Bu nedenle, her balık avcısının aşağıdaki sayılı fırtınalar cetvelini ve balıkların türlerine göre bol bulunduğunu ayları bilmesi gereklidir.

Bunun dışında, gökyüzünün de havanın habercisi olduğu unutulmamalıdır.
Şöyle ki;

• Kümeler veya ayrı gruplar halindeki Cirrus ( Tül şeklinde, lif lif ) bulutları güzel hava koşullarında görülürler. Havanın dengesinin bozulacağını, rüzgarın sert eseceğini gösterir.
• Uskumru sırtı gibi ve çizgili yüksek bulutlar, on iki saat içinde gelecek kötü havayı gösterir.
• Şafak vakti bulutlar tepelerin çevresini sarar ve yamaçlara süzülürse yağmur gelecek, yükselir ya da dağılırsa hava açık olacak demektir.
• Güneş ufukta bulut şeritleri arasında batarsa hava bozacak, gece yağmurlu olacak şeklinde yorumlanır.
• Rüzgar dört değişik yöne döner, barometre normalin altına düşerse sağanak yağmur ve sert rüzgar beklenir.
• Gökyüzü parçalı bulutluyken güneşin ya da ayın çevresinde hale görülürse, 24 saat içinde yağmur yağacak demektir.
• Gün doğuşu ve gün batışında ufka hakim renkler ateş veya bakır kırmızısıysa, atmosferin çok miktarda su baharı yüklü olduğunu ve yağmurun yakınlaştığını belli eder.
• Koyu kasvetli mavi bir gökyüzü, rüzgarı, yeşilimsi bir gökyüzü ise rüzgar ve yağmurun geleceğini anlatır.
• Bulutsuz bir gecede yıldızların donuk ve sönük görünmesi fırtına ve yağmur geleceğine, normalden parlak görünmesi havanın değişeceğine, yazın rüzgar doğudan estiğinde yıldızların doğal halden büyük görünmesi yağmur yağacağına, yıldız kaymasının sıkça olması rüzgarın çıkacağına işarettir.


UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

    Olta takımları ve donanımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri ileride geniş bir şekilde aktarmadan önce, sözünü ettiğimiz uyulması zorunlu ve kaçınılmaz kurallara da değinelim :

• Tüm balıkçılık sporu yapanların birbirinin dostu olduğunu, ortak zevklerinin bulunduğunu, fazla bencilliğin, kıskançlığın bu dostluğu gölgelediğini, yersiz kırgınlıklara yol açtığını aklımızdan çıkarmayalım. Avlanırken diğer balıkçıları rahatsız etmekten, onların av sahasına olta atmaktan kaçınalım. Nazik olmaktan, yardımlaşmaktan, karşımızdakine yardım ederken de cömert davranmaktan geri kalmayalım. Yeni avcılık yöntemleri, takım donatma, vb. gibi av komşumuzun önerilerine burun kıvırmadan, kulak verelim. El elden üstün, deneyim ve bilgi her zaman sınırsızdır; böylece yeni usuller ve bilgiler edinebiliriz. Dış ülkelerde yeni balıkçıların bilgi edinmesini ve deneyimlilerin eşliğinde ava gitmesini sağlayan, yol gösteren balık avı kulüpleri belirli bir ücret karşılığı hizmet yaparlar.

• Bazı ülkelerde kıyıyı koruma ve sahiplenme hakkı, özel ve tüzel kişilere bırakılmıştır. Türkiye’de ise etkili bir kontrol olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Bazı gölet ve barajlar yeni balıklandırıldığından buralarda avcılık yapmamalıyız. Balıkçılığa elverişli nehir boylarını, göl ve deniz kıyılarını çevreleyen arazi sahipliyse, sahibinden kibarca izin dilemeliyiz. Güzel söz yılanı deliğinden çıkaracağı gibi, çoğu kez kimse sizin avlanmanıza müdahale etmeyecektir. Yeter ki, tarlalar arasındaki setlere, etkili yerlere zarar vermeyelim, çevreyi atıklarla kirletmeyelim. Bozulan misinaları yakarak yok edemediğimiz takdirde, çok küçük parçalara bölerek, körleşen ve işe yaramayacak olta iğnelerini sıkıca sararak toprağa gömmeliyiz. Misinalar koşan evcil hayvanların yaralanmasına, otlarken yutacakları iğneler de ölümlerine neden olabilir.

• Sportif balık avcılığı mutlaka balık öldürmek amacını gütmemelidir. Birçok dış ülkede spor olsun diye özel izinle avlanan balığın, daha büyümek üzere geriye bırakılması kuralı konulmuştur. Amatörleri kısıtlayan yasaklar olmamasına rağmen, bu kuralın ülkemizde de işlerlik kazanması yerinde olur. 100 gr’lık bir levreği, 50-60 gr’lık bir sudağı soframıza götürmemiz milli servete zarar vermektir. Avcılıkta rastlantı eseri sıkça yakalanan yenemeyecek balıklara özen göstermeliyiz. Balığı, iğneyi ağzından en az zedeleyerek şekilde dikkatle çıkardıktan sonra, yavaşça suya bırakırız. Dengesini sağlaması ve sersemliğini gidermesi için kısa bir süre avucumuzda tutmamız uygun olur; güç kazanınca kendisi bir çırpınışta uzaklaşacaktır. Balığı suya fırlatarak hızla atarsak, iç kanamadan öleceğinden, ona verdiğimiz yaşam fırsatı boşa gidecektir.

• Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde belirli zamanlarda, özellikle balıkların yumurtlama ve döllenme süreçlerinin bulunduğu üreme mevsimlerinde avcılık yasakları konulmaktadır. Bizde de, türler, boylar ve özel bölgeler esas tutularak bazı yasaklar tebliğ edilmektedir. Aslında, bu yasaklar profesyonel balıkçılık için geçerli olduğu kadar, amatör balıkçılıkta da uyulması gereken zorunluluklardır. Üreme zamanlarında havyarlı balıkları tutmayarak, doğaya ve ülkemize karşı vicdan borcumuzla görevimizi yerine getirmeli, avlanması yasaklanan balığın yerine, yasaklanmayan balığı tutmayı yeğlemeliyiz.


BALIKLARIN YAŞAMA ORTAMI


      Her balığın kendine özgün bir yaşama ortamı varsa da, ayrıntılara girmeden önce bir genellemede bulunalım. Balık avcılığında en önemli konu, avlanacak balığın yaşam yerinin, dolayısıyla da, av mahallinin belirlenmesidir. Olta takımınız tam ve güzel donatılmış, yemleriniz taze ve uygun olsa bile, seçtiğiniz bölgede balık yok, veya az ise avcılıktan verim beklemeniz boşuna olacaktır. İyi bir olta avcısının, balığı bulacağı yeri saptamasının deneyimle mümkün olacağı açıktır, ama yine de bazı geçerli kurallar vardır. Her balığın pek çok düşmanı olduğu için, birincisi balıklar kendileri için en emniyetli yeri tercih ederler. İkincisi, yemlenme olanakları bol olmalıdır.

     Üçüncüsü, genellikle temiz ve oksijeni bol suları yeğlerler. Bu deniz balıkları için çok geçerli kuraldır, göç yapan deniz balıklarının kirli sularda yoğunluğunun giderek azaldığı ve bunların yer değiştirdikleri açıkça görülmektedir. Dip balıkları da, nesillerini devam ettirebilmek için kirlilik göstermeyen sulara, yeni barınacak taş ya da kaya kovukları, gemi batıkları aramaya gideceklerdir. Orta sudaki alay balıkları özellikle güç yönlerindeki akıntılara sahip boğaz, kanal gibi yerlerde bulunurlar. Bu yerler bilgi ve deneyimin sonunda tespit edilirse de, unutulmamaları ve her arayışta bulunmaları gerekmektedir.


NİŞAN VEYA KERTERİZ ALMA

                                                                                Nişan, ya da başka bir deyimle, kerteriz alma becerisi balığın saptanan yerleşim yerini her gelişte kolayca bulmada işe yarar. Bu yer saptama , tekneden yapılırsa da, yararını göz önünde tutarak kısaca şöyle tarif edebiliriz. 90 derecelik bir dik açıdan bakmak suretiyle, kıyının iki ayrı yönünde, ikişer sabit nokta saptanır. Ağaç, ev, elektrik direği gibi hiçbir zaman yer değiştirmeyecek bu noktalar, her seferinde aynı bakış açısına ulaşıldığında, avlanacak balığın bolca bulunduğu taşı ya da batığı belirler. Çoğu zaman bu yer bulunamazsa, 8-10 metre uzaklığında bile balık alınamadığı görülecektir. Bu nişanlar çoğaldıkça usta balıkçılar tarafından, mevsimleriyle birlikte not defterine kaydedilirler.
Günübirlik, sıkça gelinen yerlerde ise, balıkların yerleştiği bölüme ince bir ipe bağlı ağırlığı şamandıralı olarak bırakmak adet olmuştur. Ertesi gün gelindiğinde bu şamandıradan bir gün önce verimle av yapılan yeri kolayca bulmak mümkündür.


Tatlı sulardaki durum :

    Tatlı su balıklarına gelince, bazısı (sazan, yayın, vb. ) durgun ve çamurlu sulardan hoşlanır ; birkaçı ise ( alabalık, somon ) duru, soğuk ve hızlı akan sular olmaksızın yaşayamaz. Nehirlerdeki balıkların çoğu sert zeminli ve az akıntılı bölgelerden hoşlanırlar. Bitki ve ağaç köklerine sahip yerler, tatlı su balıklarının gizlenme yeridir. Çağlayanlı ve sert akışlı yerlerin yakınlarındaki çukurluklara, kovuklara gizlenen alabalıklar suyun ağızlarına ulaştıracağı yemlerin beklentisi içindedirler. Büyük yapraklı bitkilerin ve sazların bol olduğu bölümlerde, pek çok küçük balık ve tatlı su canlısı barınacağından, bu gibi yerler yem arayışındaki yılan balığı, sazan, yayın, vb. gibi iri balıkların uğrak ve durak mahalleridir. Geniş yapraklı nilüfer gibi su bitkilerinin altı, köprü altları, kanal girişi ve çıkışları birçok balığın sığınak yeridir.
 

Son eklenenler

Mavi Platform

Denizlerden.com Ekibi

 Elbette...


Doğan Ateş KONURALP

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'nın bir fotoğrafı var bende, yanındak genç şu anda 75 yaşında, akrabamdır. web Sitenize koymayı düşünürmüsünüz.

hüseyin AKDEMİR

Atlantik okyanusunu gecmenın zamanı ve suresi nedir tesekkurler

Denizlerden.com Ekibi

 Duyurularımızda yer vermiştik. Unutmamız mümkün değil...


eyupsatar

bu gün balıkçının doğum günü Google hatırlamış .

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz. Denizlere gidemediğinizde sığınacağınız tek liman...


Doğan KONURALP

Web siteniz çok güzel hazırlanmış, konu seçimleri, fon müziği, yazarlar, deniz hikayeleri hepsi çok güzel. Belki hayallerim gerçekleşmedi ama sitenizi ziyaret ettiğimde yaşamış gibi hissediyorum.

ahmet toyoglu

selamlar ben 30 yasindayim ve hayalim dunyayi dolasmak buna hazirim ama imkanim yok benim size mail atma nedenim boyle tekne ile gezebilen insanlarla irtiabta gecebilmek yardimci olarak hic bir ucret almadan seve seve calisirim ihtiyac olursa bana firsat verirseniz asla pisman etmem simdiden cok tesekkur eder saygilar.irtibat numaram 0543 917 29 91

Hülya Ceylan

bu yazı kanımı dondurdu amatör dalgıçların dalış limiti 30 metredir herkes o kadar şanslı! olmaz http://denizlerden.com/?action=authors&page=author&no=42&icerik=212

Denizlerden.com Ekibi

 [email protected]


Ekrem Tok

Turizmin incisi Çeşme’de DLH nın geçici devirle Çeşme belediyesine işletilmesi için devrettiği Dalyan köy yat bağlama limanının hali içler acısı. Bilginizi rica ederim. Saygılarımla, Ekrem Tok. Not: Fotoğraf göndermek istiyorum e-posta adresinizi gönderirmisiniz.

metin becikoğlu

sayın yönetici. necati zincirkıran üstadın 1992 yılında trt de yayınlanan uzaklar belgeselinin 1 bölümünü rica etsem gönderebilirmisiniz. yanılmıyorsam birde uyumak istiyorum diye içinde geçen bir şiir. youtube dan ve trt arşivinden baktım ama bulamadımj. zahmet olmazssa yardımcı olabilirmisiniz. çok sevinirim.selam sevgiler metin becikoğlu

Ayhan Şahin

Değerli denizci dostlar merhaba 50-60ft.boyunda olabilecek charter trimaranın yan gövdelerinin inşaası bitti.Bundan sonrası için maddi ve dizayn konusunda katkısı olacak,vede yazın Türkiye de,kışın Karaipler de bizzat charter olarak işletecek,arkadaş ve arkadaşlarla işbirliği yapmak [email protected]

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz Erdoğan bey. yazarlarımızın yazıları sürekli güncelleniyor.

denizden uzak kalmayın..


ERDOĞAN KAYA (erbey)

Sitenizdeki tüm yazarların yazılarını büyük bir zevkle defalarca okudum. Sitede emeği geçenlere ve yazarlara teşekkürler. Bir denizci olarak yazarlardan daha fazla yazılar bekliyoruz. Lütfen yeni yazılar eklesinler. Selamlar.

Cavit Can Tanyeri

http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142 çalan fon müziği George Dalaras a aitir doğrudur fakat la malaguena yı hiçbiryerde bulamamaktayım rica etsem bu parçayı indirebilieceğim bir platform önerseniz .

Rukiye Güney

Ayça Hanım ve Levent Bey Merhabalar, Ocak ayında Antalya'da yapılacak olan ve 550 kişi katılımlı bir etkinlikte konuşmacı olarak sizi sunabilmek için görüşmek istiyorum. Tel. 0 530 151 53 95 Geri dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar

deniz kara

sitenizi çok beğendim deniz kokusu eksik olmasın burnumuzda sevgiler sizinle olsun pruvada yelkovan kuşlarının peşisıra özgürlük işte tam burada

Denizlerden.com Ekibi

 La Malaguena  GEORGE DALARAS


Akif Mustafa YANIK

Pardon şu " Eylül Ekim Ayı Balığı" başlığında çalan şarkıyı öğrenmek istedim. http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142

Denizlerden.com Ekibi

 Straight to the heart SINA VODJANI


Akif Mustafa YANIK

Merhaba,Şuan web sitenizin fon çalan fon müziğini öğrenebilirmiyim? Paylaşımlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim.

Mesajların tümü için tıklayın

Yazarlar

Halikarnas Balıkçısı

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Ege kadınları

Kısmet

SADUN BORO

Karadeniz mi, Ege mi ?

Komodor Gözüyle

NECATİ ZİNCİRKIRAN

Yelken seyrinde sert havada denizle uyum sağlamak

Şadanca

PROF.DR.ŞADAN GÖKOVALI

Bana "iştiyak" larından gelmişler...

Rüzgar Baba

HALDUN SEVEL

Yaşamın sırrı

Fırtınaların Efendisi

CUMHUR GÖKOVA

Monte Negro

Ada

CENK ŞAHİN

Baharı beklerken

Okyanuslar

HAKAN ÖGE

Dünya turu için tekne boyutu

Kayıtsızın Yeri

ÖZKAN GÜLKAYNAK

Marinalar

Uzaklar

OSMAN ATASOY

Döndükten sonra olanlar

Alarga

TAYFUN TİMOÇİN

Derdimiz ne

Derinlerdeki İzler

KENAN ERGÜÇ

Derinlik 70 iş bitmiş

Sudan Sebep

BURAK AKIŞIK

Midye Tava

Denizin Derinleri

DENİZ ŞAHİN

Doğru mu yaşıyoruz sizce?

Miço

MELİH ŞENDİL

Yaş 85 yolun yarısı

Mavi Aşk

BURÇAK KARADEMİR

Sıla

Deniz Kızından İnciler

SEMA GÜZELAY

Kızım

Rüzgar Mavisi

EMRE ÖZGEN

Dört Duvar

Hava Durumu Linkleri