Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mart Ayı Balıkları

KALKAN

                

Latince ismi “Psetta Maxima” dır.Atlas Okyanusu’nun doğusunda kıyı yakınlarında,Marmara,Ege ve Akdenizde nadiren,daha çok Karadeniz’de yaşayan bir balık türüdür.

Ortalama boyu 40-50 santimetre olan kalkan balığının 100 santimetre uzunluğunda olanlarına da rastlanır.Azami ağırlığı 25 kilogramdır.20 ile 70 metre derinlikte,kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşar.

Kalkan Balığının üreme dönemi Nisan-Ağustos ayları arasındadır.Erkek kalkan balıkları 3,dişi kalkanlar ise 4-5 yaşında üreme olgunluğuna erişir.25-30 yıllık ömrü vardır.

Beyaz etiyle en makbul ve en lezzetli balıklar arasında bulunan kalkanın tavası,ızgarası,şişi ve buğulaması yapılır.

Kalkan balığının 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında tüm karasularımızda her türlü avcılığı yasaktır.

 KEFAL

             

Latince ismi “Mugil cephalus” tur.Akdeniz,Ege,Marmara ve Karadeniz’de sürüler halinde yaşar.Has kefal,sidikli ilarya,altınbaş kefal,mavri gibi adları olan değişik türleri vardır.Ortalama uzunluğu cinsine göre 25 ile 90 santimetre arasındadır.Ortalama ömrü ise 15 yıldır.

Beyaz eti çok lezzetlidir.Küçük boy kefalin tavası güzel olur.Büyük boyların ise buğulaması yapılır.Tepsiyle soğanlarla beraber dizilen fırında kefal de lezzetli bir yemektir.Bunun yanı sıra mayonezli haşlaması ve pilakisi de yapılır.Tütsülemesi de çok lezzetlidir.Yumurtasından tarama ve balık yumurtası yapılır.

Çok zeki,güçlü ve çevik bir balık olan kefal avı çok zahmetlidir.Oltaya çok zor atlar.En verimi avı,serpme ağla yapılır.

LEVREK

          

Latince ismi “Dicentrarchus labrax” tır.Akdeniz,Ege,Marmara ve Karadeniz’de yaşar.Ağırlığı Marmara ve Karadeniz’de 15 kilogramı bulur.Ege ve Akdeniz’de ise 20 kilograma kadar ulaşanları vardır.Ancak en lezzetli levreğin ağırlığı bir iki kilogramdır.

Yunus balıklarının çok sevdiği bir balık olan levrek,bu yüzden açık denizlerden kaçıp sığ sahil sularında yaşamayı tercih eder.Akdeniz’de yaşayan levrek sürülerinin bir bölümü ilkbahar geldiğinde Marmara’ya Marmara’dakiler de İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz’e göç eder.Bu sürüler sonbaharda ise tersine göç ederler.

Eti çok lezzetlidir.Tavası,ızgarası ve fırını en çok kullanılan pişirme yöntemleridir.

Son derece kurnaz,kıvrak bir balık olan levreğin avı,deneyim ve sabır ister.Dip sürütmesi,yemli ve yapay yemli uzun olta,levrek çaparisi ve bırakma oltasıyla avlanır.

 YAYIN

               

Latince ismi “Silurus glanis” Bu balıklar, 3 metreye kadar büyüyebilirler. Dünyada mersin balığından sonra gelen en büyük tatlısu balığıdır. Kuzey hariç Avrupa’nın her yerinde bulunur.Büyüklüğü ve benzerlik bakımından halk arasında"Tatlı Su Köpekbalığı" olarakda anılır.Ömürleri 100 yıl kadardır. Derin ve bataklık suları tercih ederler.

Geceleri daha aktif olurlar ve hemen hemen herşeyi yiyebilen balıklardır.Sesiz ve sakin suları severler.Asya ve Avrupa'da özellikle de bunların güney kısımlarında bulunurlar. Türkiye'de bayağı yayın balığı bulunur Ülkemizde en büyük boylarına Sapanca gölü ve Sakarya nehrinde rastlanır.

Çok lezzetli bir balık olan yayın balığının tavası, ızgarası, şişi, buğulaması, çorbası ve haşlaması yapılır.Yemli beden ve bırakma oltayla avlanılır.

MEZGİT

        

Latince adı “Merlangius merlangus” tur.Türkiye sularında en çok Karadeniz’de bulunan mezgit balığı,dünya balıkçılık sanayinde önemli bir role sahiptir.Göçmen bir tür olan mezgit,kışın Marmara’ya göç eder.Mart ayında yumurta döktükten sonra mayıs ayında yine Karadeniz’e çıkar.

Ortalama boyu 30 santimetre olan mezgit balığı sürüler halinde dolaşır ve 30-40 metreden daha derin diplerde avlanır.

Ekonomik değeri yüksek olan mezgitin eti beyaz ve lezzetlidir.Tavası ve haşlaması yapılır.Trol ağları ve oltayla avlanır.Oltayla avlanırken iskandili dibe değdirerek çift köstekli takım ve çapari kullanılır.

KAYA BALIĞI

              

Latince ismi “Gobiidae” dır.Yaklaşık 500 türü kapsayan kaya balıkları ailesinin Türkiye sularında yaşayan 31 türü vardır.En bilinenleri beyaz kaya balığı,sadece Ege’de bulunan sarı kaya balığı,kırmızı dudaklı kaya balığı,kömürcü kaya balığı,çizgili kaya balığı ve cüce kayabalığıdır.

Ilıman ve sıcak denizlerin kıyı bölgelerinde ve dipte yaşayan kaya balıklarının ortalama uzunluğu 15-20 santimetreyi bulur.Ortalama ömürleri altı-sekiz yıldır.

Kaya balığının beyaz eti lezzetlidir.Domates suyuyla buğulaması yapılır.Basit izmarit takımıyla avlanabilir.

MERSİN BALIĞI

     

Latince ismi “Acipenser sturio” dur.Yumurtalarını bıraktığı nehirlerin kirlenmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığı Karadeniz’de yaşar.İri bir balıktır.Bazı türlerinin boyu üç metreyi bulur.Havyarı ve eti lezzetlidir.

Ortalama ömrü 35-40 yıl olan mersin balığı yumurtalarını tatlı sulara bırakır.Ve bu balığın en önemli özelliği yumurtadan çıkan yavruların büyüdükten sonra yumurta bırakmak için doğduğu nehirlere dönmesidir.Bazı türleri doğduğu nehirlere dönmek için 13.500 kilometreden fazla mesafe kat eder.

KALKAN YAVRUSU (PARPA)

                  

Latince ismi “Psetta Maxima” dır.Atlas Okyanusu’nun doğusunda kıyı yakınlarında,Marmara,Ege ve Akdenizde nadiren,daha çok Karadeniz’de yaşayan bir balık türüdür.

Ortalama boyu 40-50 santimetre olan kalkan balığının 100 santimetre uzunluğunda olanlarına da rastlanır.Azami ağırlığı 25 kilogramdır.20 ile 70 metre derinlikte,kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşar.

Kalkan Balığının üreme dönemi Nisan-Ağustos ayları arasındadır.Erkek kalkan balıkları 3,dişi kalkanlar ise 4-5 yaşında üreme olgunluğuna erişir.25-30 yıllık ömrü vardır.

Beyaz etiyle en makbul ve en lezzetli balıklar arasında bulunan kalkanın tavası,ızgarası,şişi ve buğulaması yapılır.

Kalkan balığının 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında tüm kara sularımızda her türlü avcılığı yasaktır.


GÜMÜŞ BALIĞI

           

Latince ismi “Atherina boyeri” dir.Adını,renginin gümüşi ve parlak olmasından alır.Marmara ve Karadeniz’de yaşar.Boyu 12 santimetre civarındadır.Planktonla ve balık yumurtalarıyla beslenir.Dibi kumlu koylarda sürü halinde dolaşır.

Marmara Denizi’ndeki gümüş balıklarının önemli bir bölümü üremek için nisan ayı sonlarına doğru İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e göç eder.Sonbahar geldiğinde ise yeniden Marmara’ya dönerler.

Gümüşün eti lezzetlidir.Una bulanmış tavası lezzetli olur.Oltayla avı yapılmaz.Kör gözlü gümüş ağlarıyla avlanır.Ayrıca çökertme ve manyat ağlarıyla da yakalanır.İlkbaharda Kardeniz’e göç ederken geniş ağızlı uzun kelepçelerle yakalamak da mümkündür.
 

İZMARİT BALIĞI

                          

Latince ismi “Spicara flexuosa” dır.Akdeniz havzasının sığ sularında kıyıya yakın bölgelerde yaşayan izmarit çok özel bir balıktır.Birçok amatör balıkçı av tutkusuna izmaritle başlamıştır.Kumlu,çamurlu ve kayalık zeminlerle deniz çayırları izmaritin yaşam alanıdır.

En temel besin maddesi planktonlardır.Onun dışında balık yumurtası,midye,yosun ve deniz kurduyla beslenir.Son derece kurnaz bir balık olan izmarit,kıvrak ve hareketlidir.Hem yüzgeçleri hem de gövdesini oynatması sayesinde geri geri gidebilir.Ortalama ömrü 10-12 yıl,büyüklüğü ise 15-20 santimetredir.

Marmara’da yaşayan bazı izmarit sürüleri ilkbahar sonunda İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz’e çıkarlar.Aynı sürüler sonbahar sonunda Marmara’ya inerler.

İzmaritin eti beyazdır.En lezzetli hali ızgarası olmakla beraber,haşlanıp zeytinyağı,limon,maydanoz ve sarımsakla salatası ve buğulaması yapılır.Tavasını yaparken ise oldukça kalın olan dersini tulum gibi çıkarmak gerekir.
Hem kıyıdan hem sandaldan yapılan izmarit avında yem olarak midye içi ve karides kullanılır.Çift köstekli izmarit takımı ve izmarit çaparisiyle avlanmak mümkündür.

MORİNA BALIĞI

                               

Latince ismi “Gadus morruha” dır.Hem besin hem de gelir kaynağı olarak önemli bir balık olan morina denizin 18-20 metre derinliklerinde yaşar. Azami ağırlığı 95 kg.'ı, boyu 1.80 metreyi bulur. Ortalama boyu 50 cm.- 1 m., ağırlığı ise 1.5-11 kg. arasındadır.

Morina obur bir balıktır. Başlıca besinini ringa, uskumru, mezgit, kum yılanbalığı ve mürekkep balığı oluşturur. Ayrıca dipte yaşayan karides, yengeç, yumuşakçalar ve deniz solucanlarıyla da beslenir.

Morina balığının eti beyaz ve lezzetlidir. Genellikle tuzlanıp yenir.Bunun yanı sıra ızgarası,tavası,haşlaması da lezzetli olur. Avcılığı ise özel derin su paraketalarıyla yapılır. Bu tür paraketalarda ip boyu 3600 metreye, köstek sayısı 2000 -3000'e ulaşır.
 

Son eklenenler

Mavi Platform

Denizlerden.com Ekibi

 Elbette...


Doğan Ateş KONURALP

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'nın bir fotoğrafı var bende, yanındak genç şu anda 75 yaşında, akrabamdır. web Sitenize koymayı düşünürmüsünüz.

hüseyin AKDEMİR

Atlantik okyanusunu gecmenın zamanı ve suresi nedir tesekkurler

Denizlerden.com Ekibi

 Duyurularımızda yer vermiştik. Unutmamız mümkün değil...


eyupsatar

bu gün balıkçının doğum günü Google hatırlamış .

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz. Denizlere gidemediğinizde sığınacağınız tek liman...


Doğan KONURALP

Web siteniz çok güzel hazırlanmış, konu seçimleri, fon müziği, yazarlar, deniz hikayeleri hepsi çok güzel. Belki hayallerim gerçekleşmedi ama sitenizi ziyaret ettiğimde yaşamış gibi hissediyorum.

ahmet toyoglu

selamlar ben 30 yasindayim ve hayalim dunyayi dolasmak buna hazirim ama imkanim yok benim size mail atma nedenim boyle tekne ile gezebilen insanlarla irtiabta gecebilmek yardimci olarak hic bir ucret almadan seve seve calisirim ihtiyac olursa bana firsat verirseniz asla pisman etmem simdiden cok tesekkur eder saygilar.irtibat numaram 0543 917 29 91

Hülya Ceylan

bu yazı kanımı dondurdu amatör dalgıçların dalış limiti 30 metredir herkes o kadar şanslı! olmaz http://denizlerden.com/?action=authors&page=author&no=42&icerik=212

Denizlerden.com Ekibi

 [email protected]


Ekrem Tok

Turizmin incisi Çeşme’de DLH nın geçici devirle Çeşme belediyesine işletilmesi için devrettiği Dalyan köy yat bağlama limanının hali içler acısı. Bilginizi rica ederim. Saygılarımla, Ekrem Tok. Not: Fotoğraf göndermek istiyorum e-posta adresinizi gönderirmisiniz.

metin becikoğlu

sayın yönetici. necati zincirkıran üstadın 1992 yılında trt de yayınlanan uzaklar belgeselinin 1 bölümünü rica etsem gönderebilirmisiniz. yanılmıyorsam birde uyumak istiyorum diye içinde geçen bir şiir. youtube dan ve trt arşivinden baktım ama bulamadımj. zahmet olmazssa yardımcı olabilirmisiniz. çok sevinirim.selam sevgiler metin becikoğlu

Ayhan Şahin

Değerli denizci dostlar merhaba 50-60ft.boyunda olabilecek charter trimaranın yan gövdelerinin inşaası bitti.Bundan sonrası için maddi ve dizayn konusunda katkısı olacak,vede yazın Türkiye de,kışın Karaipler de bizzat charter olarak işletecek,arkadaş ve arkadaşlarla işbirliği yapmak [email protected]

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz Erdoğan bey. yazarlarımızın yazıları sürekli güncelleniyor.

denizden uzak kalmayın..


ERDOĞAN KAYA (erbey)

Sitenizdeki tüm yazarların yazılarını büyük bir zevkle defalarca okudum. Sitede emeği geçenlere ve yazarlara teşekkürler. Bir denizci olarak yazarlardan daha fazla yazılar bekliyoruz. Lütfen yeni yazılar eklesinler. Selamlar.

Cavit Can Tanyeri

http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142 çalan fon müziği George Dalaras a aitir doğrudur fakat la malaguena yı hiçbiryerde bulamamaktayım rica etsem bu parçayı indirebilieceğim bir platform önerseniz .

Rukiye Güney

Ayça Hanım ve Levent Bey Merhabalar, Ocak ayında Antalya'da yapılacak olan ve 550 kişi katılımlı bir etkinlikte konuşmacı olarak sizi sunabilmek için görüşmek istiyorum. Tel. 0 530 151 53 95 Geri dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar

deniz kara

sitenizi çok beğendim deniz kokusu eksik olmasın burnumuzda sevgiler sizinle olsun pruvada yelkovan kuşlarının peşisıra özgürlük işte tam burada

Denizlerden.com Ekibi

 La Malaguena  GEORGE DALARAS


Akif Mustafa YANIK

Pardon şu " Eylül Ekim Ayı Balığı" başlığında çalan şarkıyı öğrenmek istedim. http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142

Denizlerden.com Ekibi

 Straight to the heart SINA VODJANI


Akif Mustafa YANIK

Merhaba,Şuan web sitenizin fon çalan fon müziğini öğrenebilirmiyim? Paylaşımlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim.

Mesajların tümü için tıklayın

Yazarlar

Halikarnas Balıkçısı

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Ege kadınları

Kısmet

SADUN BORO

Karadeniz mi, Ege mi ?

Komodor Gözüyle

NECATİ ZİNCİRKIRAN

Yelken seyrinde sert havada denizle uyum sağlamak

Şadanca

PROF.DR.ŞADAN GÖKOVALI

Bana "iştiyak" larından gelmişler...

Rüzgar Baba

HALDUN SEVEL

Yaşamın sırrı

Fırtınaların Efendisi

CUMHUR GÖKOVA

Monte Negro

Ada

CENK ŞAHİN

Baharı beklerken

Okyanuslar

HAKAN ÖGE

Dünya turu için tekne boyutu

Kayıtsızın Yeri

ÖZKAN GÜLKAYNAK

Marinalar

Uzaklar

OSMAN ATASOY

Döndükten sonra olanlar

Alarga

TAYFUN TİMOÇİN

Derdimiz ne

Derinlerdeki İzler

KENAN ERGÜÇ

Derinlik 70 iş bitmiş

Sudan Sebep

BURAK AKIŞIK

Midye Tava

Denizin Derinleri

DENİZ ŞAHİN

Doğru mu yaşıyoruz sizce?

Miço

MELİH ŞENDİL

Yaş 85 yolun yarısı

Mavi Aşk

BURÇAK KARADEMİR

Sıla

Deniz Kızından İnciler

SEMA GÜZELAY

Kızım

Rüzgar Mavisi

EMRE ÖZGEN

Dört Duvar

Hava Durumu Linkleri