Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kasım & Aralık Balıkları

PALAMUT-TORİK

                 

Latince ismi “Sarda sadra” dır.Lezzetli olduğu için Türk Mutfağının en özel balıkları arasında bulunan palamut,genellikle sıcak ve ılıman denizlerde yaşar.Büyük sürüler halinde hareket eden palamut,ilkbahar mevsimi gelince yumurta dökmek ve beslenmek için İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz’e çıkar.Ağustos ayından itibaren de yine İstanbul Boğazı üzerinden Marmara’ya girer.

Türk Mutfağı’nda en yaygın kullanılan balıklar arasında bulunan palamudun tıpkı lüfer gibi boy ve yaşına gçre çeşitleri vardır.Bunlar en küçükten en büyüğüne şöyledir : Palamut vanozu,Çingene palamudu,Palamut,Kestane Palamudu,Zindandelen,Torik,Sivri,Altıparmak,Peçuta.

Avcı ve saldırgan bir balık olan palamut çok hareketli ve çok hızlıdır.Üreme dönemi yaşadığı denize göre değişir. Ömürleri 9 yıl kadardır. 90 cm boyu, 10 kilo ağırlığa erişebilirler. FOA kayıtlarında Karadeniz’de 85 santim boy 5 kilo ağırlık; Batı Atlantik’te de 91,4 cm boy, 5,4 kilo ağırlık (boylar çatal kuyruk boyudur) rapor edilmektedir. 2002 yılı sonu itibarı ile geçerli IGFA (International Game Fishing Association) rekoru 8,4 kilodur.

Palamut siyah etli ve çok lezzetli bir balıktır.Karadeniz’de yağ tuttuktan sonra İstanbul Boğazı’na giren palamudun en lezzetli olduğu dönem eylül başından şubat ayına kadardır.Tavası,ızgarası,fırını ve yahnisi güzel olur.Ayrıca yağlı olduğu için tuzlaması ve lakerdası da yapılır.

Derin su balığı olmasına rağmen yemlenirken daima su üstüne çıkan palamutu genelde derinlerde değil su üstüne yakın aramak gerekir. Palamut avcılığı tüm yırtıcı balıklarda olduğu gibi iki kısma ayrılır doğal ve yapay yemlerle avcılık.

Doğal yemlerle avcılık

1.Zokalı takım

Yapay yemlerle avcılık

1. Çapari
2. Atıp çekmeler (kaşık, yünlü, seğirtme, yapay balık)
3. Sürütme
4. Fly takımı ile avcılık


KOFANA (LÜFER AİLESİNİN EN BÜYÜĞÜ)

                         

 Latince ismi “Pomatomus saltatrix” tir.Türkiye’deki suların ve İstanbul’un deyim yerindeyse en özel balığıdır.Boğaz sularının sultanı olarak adlandırılan lüfer,vaktinde avlamak için uğruna gümüş zoka döktürülmüş,edebiyatımıza girmiş çok renkli bir balıktır.Önemli edebiyatçılarımızın lüferle ilgili ya önemli bir anısı,ya da lüferi yazmışlıkları vardır.
Eski İstanbul’un en renkli kahramanlarından lüferin çocukluğundan iri yarı olmuşuna kadarki her halinin ayrı bir ismi vardır.Lüfer en küçüğünden en büyüğüne şöyle sıralanır ve adlandırılır: Defneyaprağı,çinakop,kaba çinakop,sarıkanat,lüfer,kaba lüfer ve kofana.

Çok keskin dişlere sahip olan lüfer yırtıcı ve yamyam bir balıktır.Ustura gibi dişleriyle hemcinsleri dahil bütün balıkları,büyük bir iştahla saldırarak yer.Yaz aylarında Ege’den Marmara’ya,İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz’e çıkan lüfer sürüleri yumurta bıraktıktan sonra soğuk sularda kendini toplayarak yağ tutar.Eylül ayının ortasından itibaren de yağlanmış ve beslenmiş olarak yeniden İstanbul Boğazı’na girer.

Özel bir lezzeti olan lüferin ızgarası Türk Mutfağı’nın en duru,en leziz tatlarından biridir.Izgara dışında lüfer Türk Mutfağı’nın en renkli yemek malzemelerinden biridir.Sebzeli lüfer çorbasından beşamelli lüfere,kiremitte lüferden lüfer pilavına kadar ama malzemesi lüfer olan birçok yemek vardır.Lüferin bir boy ufağı sarıkanadın da ızgarası çok lezzetlidir.Çinakopun ise buğulaması mükemmel olur.

Lüfer,sarıkanat ve kofana pek çok şekilde avlanır.Bunlar şöyledir: Çapari,zokita ile yemli,at-çekle karışık,çarpma,zokayla yemli,uzun olta ile,sırtı,seğirtme,yünlü,kaşık,yüksük.

USKUMRU

 

                    

Latince ismi “Scomber scombrus” tur.Türkiye sularında Akdeniz,Ege,Marmara ve Akdeniz’de yaşar.Uskumru balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.Bunun nedeni Deniz kirliliği ve aşırı avlanmadır.

Ortalama boyu 20-25 santimetre olan uskumrunun yavrusuna “vanoz”,30-35 santimetre uzunluğundaki irilerine de “lipari” adı verilir.Yağsız uskumruya ise “çiroz” denir.Ortalama ağırlığı 110 gramdır.Çok çevik ve hızlı bir balık olan uskumru saatte altı yedi deniz mili sürate ulaşabilir.

Eti lezzetli olan uskumrunun ızgarası,tavası,dolması,buğulaması ve çirozu çok makbuldür.Tütsülenmiş ve konserve uskumru,balıkçılık endüstrisi gelişmiş Atlas Okyanusu ülkelerinin en önemli ihracat kalemi arasındadır.
Uskumru avı genelde gırgır ağlarıyla yapılır.Sürü eğer dipteyse dip ağları,uzatma,ığrıp ve manyat ağları da kullanılır.Uskumru ağın yanı sıra,gündüz zamanı oltayla da (çapari) avlanır.

KALKAN YAVRUSU (PARPA)

 

                       

Latince ismi “Psetta Maxima” dır.Atlas Okyanusu’nun doğusunda kıyı yakınlarında,Marmara,Ege ve Akdenizde nadiren,daha çok Karadeniz’de yaşayan bir balık türüdür.Ortalama boyu 40-50 santimetre olan kalkan balığının 100 santimetre uzunluğunda olanlarına da rastlanır.Azami ağırlığı 25 kilogramdır.20 ile 70 metre derinlikte,kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşar.

Kalkan Balığının üreme dönemi Nisan-Ağustos ayları arasındadır.Erkek kalkan balıkları 3,dişi kalkanlar ise 4-5 yaşında üreme olgunluğuna erişir.25-30 yıllık ömrü vardır.

Beyaz etiyle en makbul ve en lezzetli balıklar arasında bulunan kalkanın tavası,ızgarası,şişi ve buğulaması yapılır.Kalkan balığının 1Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında tüm kara sularımızda her türlü avcılığı yasaktır.

HAMSİ

                                                                                                 

                       

Latince ismi “Engraulis encrasicholus” tur.Hamsiler yaşadıkları bölgeye göre Doğu Karadeniz,Batı Karadeniz ve Marmara olmak üzere üçe ayrılır.Doğu Karadeniz hamsisi Azak Denizi’nden Samsun’a kadar inen kuşağın doğusunda yaşar.Eylül ayı sonlarına doğru Azak Denizi’nden Doğu Karadeniz’e doğru göç etmeye başlarlar.Bu mevsimde eti yağlı ve çok lezzetlidir.

Batı Karadeniz hamsisi ise Sinop’tan İğneada’ya kadar olan bölgede yaşar.Kasım ayı ortalarından itibaren Marmara ve Trakya sahillerine doğru göç ederler.Göç sırasında torik,palamut ve kofana gibi iri balıkların saldırısına uğrarlar.Nisan ayı sonlarından itibaren yeniden Karadeniz’e çıkmak için İstanbul Boğazı’ndan geçerler.
Marmara hamsisi ise diğer hamsi türlerine göre daha küçüktür.Hiç göçmeden sürekli olarak Marmara Denizi’nde yaşar.

Hamsinin ortalama boyu 12 cm’dir..Batı Karadeniz hamsisi olarak adlandırılan türün boyu 18 cm’ye kadar ulaşır.
Yağlı olduğu için eti çok lezzetlidir.Izgarası,tavası,buğulaması ve haşlaması yapılır.Doğu Karadeniz mutfağında pilavdan mısır ekmeğine kadar birçok yemekte küçük parçalar halinde kullanılır.Hatta reçeli de yapılır.

İSKORPİT

                                        

Latince ismi “Scorpaena scrofa” dır.Ilıman denizlerde yaşayan bir balık türü olan iskorpit,bir anlamda dünyanın hem en güzel,hem de en çirkin balığıdır.Dünya üzerinde 300’ü aşkın iskorpit türü vardır.Denizlerimizde dört türü bulunur.İskorpitin dikenlerinde zehir vardır. Dikenleri vücuda değdiğinde, deride kızarıklık ve şişlik meydana getirir. Zehir etkisini birkaç gün sürdürmektedir. Tedavi için amonyak kullanılabilir. Ayrıca halk arasında bu balığa "çarpan" da denilir.

İskorpitin ortalama büyüklüğü 20-30 santimetredir.Suların 370 metre kadar derinliğinde tek başına yaşar.İskorpitin üreme dönemi yaşadığı denize göre değişir.Karadeniz’de haziran-eylül,Ege’de ise şubat-aralık ayları arasında yumurta bırakır.

Eti beyaz ve lezzetli olan iskorpitin tulumu çıkarıldıktan sonra tavası,buğulaması,pilakisi ve çorbası yapılır.Fanyalı ağlar ve zokalı iskorpit takımıyla avlanır.Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkat edilmesi gerekir.

MERCAN YAVRUSU

                                                   

Latince adı “Pagrus pagrus” tur.Ege,Akdeniz ve Marmara’da yaşayan mercan,hem lezzetli hem de pembe renkli görünümüyle çok özel bir balıktır.Mercana halk dilinde”mantık”,irilerine “battal”,yarım kilogramdan küçüklerine “litrinos”,100 grama kadar olanlarına da “mangır” denir.Mercanın Türkiye sularında trança,kırma,mercan,mırmır,mandagöz mercan,çizgili mercan gibi türleri vardır.

Boyu en fazla 91 santimetredir.Nadiren 60 santimetreyi geçen mercanlarada rastlanır.Çok lezzetli bir balık olan mercanın tavası meşhurdur.Mercan 100 metreye kadar olan derinliklerin kumlu ve çamurlu zeminleriyle deniz çayırlarında yaşar.

Lezzet açısından yarım ila bir kilogram arasındaki mercanlar makbuldur.Çok lezzetli bir balık olan mercanın tavası meşhurdur.Pilakisi ve buğulaması da yapılır.Bunun yanı sıra Türk Mutfağı’nda dolması ve sebzeli yemeği de yapılır.
Mercan avı zor ama zevklidir.Köstekli,zokalı,çift göz iskandilli ve dip sürütmesi takımlarıyla av yapılır.

KARAGÖZ

                                     

Latince adı “Diplodus vulgaris” tir.Karadeniz,Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunan Karagöz’ün denizlerimizde karagöz,baltabaş karagöz,sivri burun karagöz olmak üzere üç türü yaşar.
Karagöz,70 metreyi bulan derinliklerde,kumlu,kayalık,algli zeminler ve deniz çayırlarında yaşar.Ortalama uzunluğu 18-25 santimetredir.Azami uzunluğu 45 santimetre,ağırlığı ise 1,3 kilogramdır.Ömürleri 10-12 yıl civarındadır.
Karagözün eti lezzetlidir.Tavası,ızgarası,buğulaması çok makbuldür.Kiremitte fırını da yapılır.

Karagöz avı aşağıdaki yöntemlerle yapılır.
a. Köstekli takım
b. Pirçol zokalı takım
c. Serbest beden
d. Yeldirme
e. Savurma dip takımı
f. Şamandıralı takımlar
g. Parakete

Yem olarak da karagözün sevdiği besinlerden midye,karides,akyem parçaları tercih edilir.

SAZAN

         

 Latince adı “Cyprinus carpio” dur.Göl ve yavaş akan derelerin dip sularında yaşayan bir tatlı su balığıdır.Anayurdu Asya’dır. 12. yüzyıldan sonra, Avrupa ve Amerika'nın tatlı sularında üretilmiştir.

Çoğunlukla boyları 1 metreden fazla olur. Ağırlığı 25 kg'dan fazla olanları da vardır. Her ısıdaki suya uyum sağlar. 3-30 °C arasındaki sularda rastlanır. Aşırı soğuklarda toplu halde çamura gömülerek kış uykusuna yatarlar. Kışın ölmeden donabilirler. Su akıntısına karşı yüzebilirler. Kuyruğunu çeneleri arasına sıkıştırır, bıraktığında zemberek gibi boşanarak 3-5 metre sıçrayarak çağlayanları aşabilirler.

Pullu ve pulsuz bir çok çeşidi olan sazanların en çok bilinen türleri;aynalı sazan ve kara sazandır. Eti fazla kılçıklıdır.İrileri iyi pişirildiğinde çok lezzetli olur. Ortam ısısına bağlı olarak en geç bir hafta içinde yumurtalar açılır. Üç yılda erginleşirler. Sazanların 100 yıl kadar yaşadığı söylenirse de, ömürleri normal olarak 40-50 yıl kadardır. Balıkçılar bunları harekete geçirmek için gürültülü sesler çıkarırlar. Ağla bol miktarda avlanırlar. Durusu gölünde 30 kg gelenleri vardır.

Sazan balığı,diğer tatlı su balıkları gibi kızartılır ya da tereyağında pişirilirse, çok iyi sonuç verir. Daha orta boyda olanlar ise fırında, ızgarada pişirilebilir, haşlama, buğulama yapılabilir. Sazanın boyu büyük ise pişirmeden önce bölmek ya da filetolarını çıkarmak gereklidir.

Avlanması dip olta,şamandıralı takım ve küspeli takım ile yapılır.Avlanmaya başlamadan önce bölgeyi yemlemek dikkat edilmesi gereken bir unsurdur.

TURNA BALIĞI

                        

Latince ismi “Esox lucius” tur.Hareketli ve durgun sulardan hoşlanan turna balıkları çok yırtıcı olduklarından diğer balıkları tahrip ederler.Bu yüzden turna balıklarına,tatlı su köpekbalığı da denir.

Turna balıkları Avrupa, Kuzey Amerika ve kısmen Asya'da bulunur. Bol su bitkileri bulunan ve temiz olan sularda yaşamayı tercih eder. Türkiye'nin özellikle kuzeyinde ve büyük ırmakların İç Anadolu'ya düşen kesimlerinde ve iç Anadolu'da da bulunur. Kuzey turna balığı1,5 metre uzunluğa ve 35-40 kilo ağırlığa kadar varabilir, ama bu büyüklüktekilere rastlamak nadirdir. Bir metreyi geçenleri çok seyrek tutulur. Bu büyüklükteki balıklar genelde Sakarya bölgesindeki göletlerde ve Sapanca gölünde rastlanır. Hele 1,3 metreye varan tutulursa bu mucize sayılır.

Turna balıkları taze tüketiminin yanı sıra tuzlanmış veya füme olarak tüketilir.

Turna avcılığı,temel olarak sabit avlanma ve hareket halinde avlanma olarak ikiye ayrılır.Sabit avlanma sandal veya karadan belirli bir alanda avlanmak şeklinde olur.Hareketli avlanmada ise,tekne ile hareket halindeyken,sürtme,atıp-çekme veya yemli gezdirme şeklinde olur.

ALABALIK

                          

Latince ismi “Salmo trutta” dır. Nerdeyse tüm alabalıklar yırtıcı tatlısu balıklarıdır, sadece (daha çok somon balığı ile yakın akraba olan) deniz alabalığı aynı Somon balıkları gibi denizde yaşayıp sırf yumurtlamak için akan tatlısulara girer. Boyları 30-40, en çok 60 cm. ve 0.5-2 kg.ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir.

Pasifik okyanusu somonu ile yakın akraba olan Gökkuşağı alabalığı suni göllerde yetiştirilmek için Amerika'dan getirilmiştir. Aynı çay alabalığı gibi o da balık üretiminde tanınmış bir balık türüdür. Türkiye'nin neredeyse her yerinde alabalık üretilen küçük veya büyük çiftliklere rastlamak mümkündür.

Tatlı su balıkları, özellikle Anadolu'nun denizden uzak bölgelerinde çok makbuldür ve sofralardan eksik olmayan bir lezzettir. Tatlı su balıklarının içinde ise, alabalık, hem farklı tadı hem de sağlıklı bir besin kaynağı olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Alabalıklar yağ yüzgeçli, vücut iyi gelişmiş sikloid pullarla kaplı, ekseri dişli, sular soğuk olan denizler, göller, nehirler ile 3000 mt. ye kadar yükseklikteki dağların akarsularında bulunan sıcaklığı 18 C ve daha altındaki ph'sı 7.1-5.5 arası oksijeni 5-6 mg/ lt 'den fazla olan suları tercih eden; 9-13 C sıcaklığı olan temiz, tatlı, berrak sularda ve bazen göllerde, kumluk ve çakıla yumurtlayan balıklardır.

Alabalık, değişik tipteki olta ve ağlarla hazırlanan tuzaklarla avlanır. Çıplak el, yöremizde mecek denilen ve mızrağa benzeyen aletlerle de avlanılabilir. Bazıları silah ile de avlamaya çalışmaktadır.Avcılığı diğer balıklara oranla daha zordur.

Alabalığın en iyi pişirme yöntemi tereyağı ile kiremitte olur.Bunun yanı sıra ızgarası ve buğulaması da lezzetlidir.

KEFAL

                    

Latince ismi “Mugil cephalus” tur.Akdeniz,Ege,Marmara ve Karadeniz’de sürüler halinde yaşar.Has kefal,sidikli ilarya,altınbaş kefal,mavri gibi adları olan değişik türleri vardır.Ortalama uzunluğu cinsine göre 25 ile 90 santimetre arasındadır.Ortalama ömrü ise 15 yıldır.

Beyaz eti çok lezzetlidir.Küçük boy kefalin tavası güzel olur.Büyük boyların ise buğulaması yapılır.Tepsiyle soğanlarla beraber dizilen fırında kefal de lezzetli bir yemektir.Bunun yanı sıra mayonezli haşlaması ve pilakisi de yapılır.Tütsülemesi de çok lezzetlidir.Yumurtasından tarama ve balık yumurtası yapılır.

Çok zeki,güçlü ve çevik bir balık olan kefal avı çok zahmetlidir.Oltaya çok zor atlar.Kefal avında çarpma yöntemi ve kepçe de kullanılır..En verimi avı,serpme ağla yapılır.

YAYIN

                                     

Latince ismi “Silurus glanis” tir. Bu balıklar, 3 metreye kadar büyüyebilirler. Dünyada mersin balığından sonra gelen en büyük tatlısu balığıdır. Kuzey hariç Avrupa’nın her yerinde bulunur.Büyüklüğü ve benzerlik bakımından halk arasında"Tatlı Su Köpekbalığı" olarakda anılır.Ömürleri 100 yıl kadardır. Derin ve bataklık suları tercih ederler. Geceleri daha aktif olurlar ve hemen hemen herşeyi yiyebilen balıklardır.Sesiz ve sakin suları severler.

Asya ve Avrupa'da özellikle de bunların güney kısımlarında bulunurlar. Türkiye'de bayağı yayın balığı bulunur Ülkemizde en büyük boylarına Sapanca gölü ve Sakarya nehrinde rastlanır.

Çok lezzetli bir balık olan yayın balığının tavası, ızgarası, şişi, buğulaması, çorbası ve haşlaması yapılır.Yemli beden ve bırakma oltayla avlanılır.
 

 

 

Son eklenenler

Mavi Platform

Denizlerden.com Ekibi

 Elbette...


Doğan Ateş KONURALP

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'nın bir fotoğrafı var bende, yanındak genç şu anda 75 yaşında, akrabamdır. web Sitenize koymayı düşünürmüsünüz.

hüseyin AKDEMİR

Atlantik okyanusunu gecmenın zamanı ve suresi nedir tesekkurler

Denizlerden.com Ekibi

 Duyurularımızda yer vermiştik. Unutmamız mümkün değil...


eyupsatar

bu gün balıkçının doğum günü Google hatırlamış .

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz. Denizlere gidemediğinizde sığınacağınız tek liman...


Doğan KONURALP

Web siteniz çok güzel hazırlanmış, konu seçimleri, fon müziği, yazarlar, deniz hikayeleri hepsi çok güzel. Belki hayallerim gerçekleşmedi ama sitenizi ziyaret ettiğimde yaşamış gibi hissediyorum.

ahmet toyoglu

selamlar ben 30 yasindayim ve hayalim dunyayi dolasmak buna hazirim ama imkanim yok benim size mail atma nedenim boyle tekne ile gezebilen insanlarla irtiabta gecebilmek yardimci olarak hic bir ucret almadan seve seve calisirim ihtiyac olursa bana firsat verirseniz asla pisman etmem simdiden cok tesekkur eder saygilar.irtibat numaram 0543 917 29 91

Hülya Ceylan

bu yazı kanımı dondurdu amatör dalgıçların dalış limiti 30 metredir herkes o kadar şanslı! olmaz http://denizlerden.com/?action=authors&page=author&no=42&icerik=212

Denizlerden.com Ekibi

 [email protected]


Ekrem Tok

Turizmin incisi Çeşme’de DLH nın geçici devirle Çeşme belediyesine işletilmesi için devrettiği Dalyan köy yat bağlama limanının hali içler acısı. Bilginizi rica ederim. Saygılarımla, Ekrem Tok. Not: Fotoğraf göndermek istiyorum e-posta adresinizi gönderirmisiniz.

metin becikoğlu

sayın yönetici. necati zincirkıran üstadın 1992 yılında trt de yayınlanan uzaklar belgeselinin 1 bölümünü rica etsem gönderebilirmisiniz. yanılmıyorsam birde uyumak istiyorum diye içinde geçen bir şiir. youtube dan ve trt arşivinden baktım ama bulamadımj. zahmet olmazssa yardımcı olabilirmisiniz. çok sevinirim.selam sevgiler metin becikoğlu

Ayhan Şahin

Değerli denizci dostlar merhaba 50-60ft.boyunda olabilecek charter trimaranın yan gövdelerinin inşaası bitti.Bundan sonrası için maddi ve dizayn konusunda katkısı olacak,vede yazın Türkiye de,kışın Karaipler de bizzat charter olarak işletecek,arkadaş ve arkadaşlarla işbirliği yapmak [email protected]

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz Erdoğan bey. yazarlarımızın yazıları sürekli güncelleniyor.

denizden uzak kalmayın..


ERDOĞAN KAYA (erbey)

Sitenizdeki tüm yazarların yazılarını büyük bir zevkle defalarca okudum. Sitede emeği geçenlere ve yazarlara teşekkürler. Bir denizci olarak yazarlardan daha fazla yazılar bekliyoruz. Lütfen yeni yazılar eklesinler. Selamlar.

Cavit Can Tanyeri

http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142 çalan fon müziği George Dalaras a aitir doğrudur fakat la malaguena yı hiçbiryerde bulamamaktayım rica etsem bu parçayı indirebilieceğim bir platform önerseniz .

Rukiye Güney

Ayça Hanım ve Levent Bey Merhabalar, Ocak ayında Antalya'da yapılacak olan ve 550 kişi katılımlı bir etkinlikte konuşmacı olarak sizi sunabilmek için görüşmek istiyorum. Tel. 0 530 151 53 95 Geri dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar

deniz kara

sitenizi çok beğendim deniz kokusu eksik olmasın burnumuzda sevgiler sizinle olsun pruvada yelkovan kuşlarının peşisıra özgürlük işte tam burada

Denizlerden.com Ekibi

 La Malaguena  GEORGE DALARAS


Akif Mustafa YANIK

Pardon şu " Eylül Ekim Ayı Balığı" başlığında çalan şarkıyı öğrenmek istedim. http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142

Denizlerden.com Ekibi

 Straight to the heart SINA VODJANI


Akif Mustafa YANIK

Merhaba,Şuan web sitenizin fon çalan fon müziğini öğrenebilirmiyim? Paylaşımlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim.

Mesajların tümü için tıklayın

Yazarlar

Halikarnas Balıkçısı

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Ege kadınları

Kısmet

SADUN BORO

Karadeniz mi, Ege mi ?

Komodor Gözüyle

NECATİ ZİNCİRKIRAN

Yelken seyrinde sert havada denizle uyum sağlamak

Şadanca

PROF.DR.ŞADAN GÖKOVALI

Bana "iştiyak" larından gelmişler...

Rüzgar Baba

HALDUN SEVEL

Yaşamın sırrı

Fırtınaların Efendisi

CUMHUR GÖKOVA

Monte Negro

Ada

CENK ŞAHİN

Baharı beklerken

Okyanuslar

HAKAN ÖGE

Dünya turu için tekne boyutu

Kayıtsızın Yeri

ÖZKAN GÜLKAYNAK

Marinalar

Uzaklar

OSMAN ATASOY

Döndükten sonra olanlar

Alarga

TAYFUN TİMOÇİN

Derdimiz ne

Derinlerdeki İzler

KENAN ERGÜÇ

Derinlik 70 iş bitmiş

Sudan Sebep

BURAK AKIŞIK

Midye Tava

Denizin Derinleri

DENİZ ŞAHİN

Doğru mu yaşıyoruz sizce?

Miço

MELİH ŞENDİL

Yaş 85 yolun yarısı

Mavi Aşk

BURÇAK KARADEMİR

Sıla

Deniz Kızından İnciler

SEMA GÜZELAY

Kızım

Rüzgar Mavisi

EMRE ÖZGEN

Dört Duvar

Hava Durumu Linkleri