Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Su Hareketleri ve Dalış

Yeryüzündeki su miktarı çok büyüktür. Suyun devir daimi ve hareketleri milyonlarca yıldır devam etmektedir. Gelgit, akıntı ve dalgalar her dalıcı üzerinde bir etkiye sahiptir. Güvenli ve planlanabilir dalışlar için bu özellikler bilinmelidir. 

GELGİTLER : Gelgit en nihayetinde bir dalga türüdür. Dünyadaki en dinamik ve büyük su hareketinin de adıdır. Gelgitin dalga boyu, dünyanın çevresinin yarısı kadardır. Gelgit için suyu harekete geçiren güç, ay ve güneşin çekim kuvvetidir. Ay, dünyanın kendisine bakan yüzündeki denizlerde çekim etkisi yaratır. Dünyanın kendi etrafında dönemsinden oluşan merkezi çekimi, suyu ayın çekim yönünün aksine doğru çeker. Bunun sonucu olarak dünyanın yüzeyindeki denizlerde kabarmalar meydana gelir. Merkezi çekim ayın karşı çekimine eş olarak suda lastiğin gerilmesi gibi bir etkide bulunur.
Dünya kendi ekseni etrafında döndükçe ve ay dünyanın yörüngesinde dolaştıkça bu kabarma da dünya yüzeyini dolaşır. Ancak hareket eden denizler değil, dalgalanmayı yaratan enerjidir. Bu kabarma kıyılara yaklaştıkça su seviyesi yükselir ve kıyının ilave bir kısmını daha kaplar. Denizlerde meydana gelen bu dikey yükselmeye med denir. Aynı zamanlı olarak başka bir denizde de yüksek mede çekilen suyunun terk ettiği alandaki çekilmeye de cezir denir. Doğal olarak su seviyesinin düştüğü bölgede daha büyük bir alan açığa çıkar. Gelgitin yönü değişmeye başladığında bir süre için su seviyesinde azalma yada artma olmaz. Buna durulma denir. 
Şayet varsa, med-cezir hareketleri dalış planının bir parçası olmalıdır. Kıyılarda dalmak için en uygun zamanlar, durulma periyotlarıdır. Açık suda veya çok sığ suda dalacaksanız derinliğin çok çekimin en az olduğu medin yüksek zamanı en uygun zamandır. Cezir zamanı suya girmek için tek uygun an, suda kalacağınız süreyi uzatması açısından, tüpsüz yapılan serbest dalış zamanıdır. Medcezir devirlerinin uzunluğu, görüş mesafesi üzerinde de etkili olacaktır.

GELGİT AKINTILARI :

Gelgit sonucunda su, yukarı kaldırılmıştır ama ileri hareket edemez. Ancak gelgit yeryüzünü dolaşırken bir çeşit uyanış yaratır. Buna gelgit akıntısı denir. Gelgit kıyıya yaklaştıkça bir sel akıntısı oluşur. Bu akıntılar dalıcıyı gelgitin kendisinden daha çok ilgilendirmektedir. Akıntılar kıyıya doğru da kıyıdan açığa doğru da olabilir. Bu durum suya giriş çıkışı ve yüzmeyi etkiler. Koy ağızlarında ve lagünlerde bu husus daha da önem arz eder. Yerel akıntıyla karışan gelgit akıntısı karışık ve öngörülemeyen akıntılar yaratabilir. Denizlerin bir çok noktasında gelgit akıntıları, dalış planını diğer yerel akıntı ve dalgalar kadar etkilemez.

 

OKYANUS AKINTILARI :

Küresel çapta veya yerel olarak bir diğer su hareketi de okyanus akıntılarıdır. Güneşin gezegenin farklı yerlerini farklı zamanlarda ve farklı güçte ısıtması ile dünyanın dönmesinden oluşan etkinin su sıcaklıklarını değiştirmesinden kaynaklanır. Ekvatora yaklaşıldıkça su en sıcak halini alır. Okyanus çapında mevcut daimi akıntılar ve akımlar vardır. 6 ana akım 3 büyük okyanusun, (Atlantik, Pasifik ve Hint ) her bir yarı küresinde 1 tane olacak şekilde dağılmıştır. Bu akımlar sıcak suları kuzeye, soğuk suları da güneye doğru akıtırlar.

TERMOKLINLER : Soğuk ve yoğun sular, sıcak suların altında kaldıklarından farklı derinliklerde farklı su sıcaklığına rastlanır. Bu katmanlar arasındaki sınırlara Termoklin denir ve derinlik farkı az olmasına rağmen sıcaklığın ani değiştiği bölgelerdir. Bu husus tüm dalıcılar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yüzeyin 183 metre aşağısından itibaren su sıcaklığı yıl boyu aynı kalır. Buradan yüzeye doğru ise farklı katmanlarda farklı sıcaklıklara rastlanabilir. Dalıcı bunu plana dahil etmelidir. Suyun sığ olduğu yerlerde su sıcaklığı gündüz ile gece arasında 4-5 santigrad kadar değişebilir. Dalıcılar için bir önemli nokta da soğuk suyun aşağı iniş eğiliminde oluşudur. Yaz ve kış mevsimlerinde okyanuslarda su sıcaklıkları her kaymanda aynı kalır. Ancak her iki bahar mevsiminde yüzeye yakın katmanlarda ani artış yada eksiliş gözlemlenir. Su yoğunlaşır veya genleşir ve kendi sıcaklığındaki katmana dek iniş veya çıkış hareketi yapar. Rüzgarlarda suların karışmasına sebep olabilirler. Tüm bu sıcaklık değişimlerini dalıcı, sağa sola yada yukarı aşağı hareketlerde algılar. Kıyafetler yüzeydeki değil dalış planında hedeflenen derinlikteki suyun sıcaklığına göre seçilmelidir.

         

 

DALGALAR :

Soğuk kutup havası, soğuk kutup sularıyla benzer davranışı gösterir. Alçalır ve ekvatora doğru hareket eder. Isınır, yükselir ve bu esnada dünya genelinde bazı akımlar oluşturur. Bu hava hareketleri yerkabuğuna yakın olduğu zaman rüzgar, bu rüzgar suyla temas edip suyu hareketlendirdiğinde dalga oluşturur. Dalgaları yaratan iki şeyden biri rüzgar diğeri ise okyanus tabanındaki sismik hareketler (depremler) dir. Rüzgar su yüzeyine temas ettiğinde aradaki sürtünme kuvveti küçük su kütlelerini kaldırır. Bunlar yukarı doğru hareket eder ve rüzgarın eseceği daha büyük bir alan yaratır. Bu da rüzgarın etkileyeceği direniş bölgesini genişletir ve önce dalgacıklar sonra da dalgaları meydana getirir.

 
Dalga büyüklüğü 3 faktöre bağlıdır ;
• Rüzgarın hızı
• Esiş zamanı
• Engelsiz esme mesafesi

Bu üç unsur dalga yüksekliğini belirler ve bu da dalga boyuyla doğrudan ilişkilidir. Dalga boyu, bir dalganın en üst noktasından bir sonraki dalganın en üst noktası arasındaki mesafeye denir. Dalga yüksekliği dalga boyunun 1/7 si kadardır. Dalga boyu 5 metre ise dalga yüksekliği yaklaşık 70 santimdir. Bir dalganın periyodu, dalganın belirli bir noktadan geçme süresidir. Ve bu da dalga boyuyla alakalıdır. Bir dalga, suyun yatay hizasıyla kayda değer bir açıya ulaşacak kadar yükseldiği zaman ya kendi ağırlığı altında çöker veya rüzgar dalganın üstünü uçurur. Beyaz köpükler böyle ortaya çıkar. Açık sularda büyük dalgalar kırıldıkça arada küçük dalgalar oluşur. Rüzgar ne kadar güçlü ve uzun eserse dalgalar da o denli büyür. Rüzgarın esme mesafesi uzadıkça dalga hareketi de uzayacaktır. Dalganın oluşumuna etken ne olursa olsun dalgaların bir süreklilik içinde hareket etmelerinin sebebi dalganın yükselip çökmesinden ortaya çıkan enerjidir.
Değişik yönlerden gelen dalgalar birbirine karışır ve zamanla dalga mesafesinin ötesinde büyük dalgalar ve bunları izleyen küçük dalgalar düzenli bir model oluştururlar. Bu devamlı düzene deniz denir. Bazen durgun bir deniz, karşıt yönlerden gelen dalga enerjisine maruz kalır ve iki yada daha çok yöne doğru harekete geçebilir. Bu karışık deniz olarak bilinir ve deniz tutmasının başlıca nedenidir.

Sismik dalgalar ise rüzgar dalgalarından farklı oluşurlar. Jeolojik tabakalarda kayma, volkanik faaliyetler, yerkabuğunun ani yükselişi yada çöküşü suyun da aynı yöne doğru hareketlenmesine neden olur. Su yüzeyinde ani oluşan boşluk çevre suları tarafından doldurulur. Bu da zincirleme tepkiden doğan enerjiye neden olur ve uzun süreli ve uzun dalga boylu dev dalgalar meydana gelir. Kıyıya yaklaştıkça bu tip dalgalar devasa boyutlara ulaşırlar. Dalış kesinlikle yapılmamalıdır. Derin sulardaki dalgalarda su parçacıkları aslında dairesel bir düzende hareket ederler. Dalganın doruğunda direnin en üstünde, dalganın çukurunda ise dairenin en altında bulunurlar. Su ileri gitmez. Enerji bir önceki dalgadan bir sonraki dalgaya aktarılır. İleri hareket eden şey su değil enerjidir. Bir ipin ucunu tuttuğunuzda ve bir kırbaç darbesi vurduğunuzda oluşan dalgalanmadaki gibi…
Dalga enerjisi uzun mesafeler kat edebilir ve çeşitli güç ve büyüklükte dalgalara neden olabilir. Enerji bir şey tarafından kesilene dek iletimi sürer. Kıyıya yaklaşan enerji, deniz tabanı ile sürtünmeye geçer ve gücü azalır. Bu da yükselen ve alçalan dalgalara neden olur. Alçalan su kıyıdan giriş çıkış yapan dalıcıları çok etkiler.

Tekneden suya giriş ve çıkışlar : Kaptanlar sakin bir alan bulmak için dikkatli olurlar. Ancak değişik bölgelerde farklı su durumları mevcuttur. Bu durumlara ek olarak kaptanların şahsi tercihleri suya girip çıkarken hangi teknikleri kullanacağınızı belirler. Dalış öncesi bunlara dikkat edin. Açık suda tekneden yapılan dalışlarda diğer etkenler ne olursa olsun izlenmesi gereken genel kurallar vardır. Tekneler dalgaların hareketiyle uyumlu olarak yükselir ve düşer. Merdiven yada dalış platformundan tekneye giriş çıkış yaparken hep tekne dalga çukurundayken hamle yapılmalıdır. Tekneye giriş yaparken sıkı tutunmak çok önemlidir. Suda hafifi hissettiğiniz ekipman çıkarken aniden ağırlaşacak ve bu da ilave güce gerek duyuracaktır. Hafifçe öne eğilmek her zaman işe yarar. Güvenli bir şekilde güverteye çıkana dek ekipmanınızı üzerinizde tutun. Bu kurala istisna olarak, merdiveni çıkmak için palet çıkarılması, rahat hareket etmek için ağırlık kemerinin çıkarılması ve kaptan tarafından öngörüldüğü takdirde teçhizatın çıkarılması sayılabilir. Kazayla suya düşmeye karşı şu önlemler alınmalıdır ;

 

Görebilmeniz için maske yüzünüzde kalsın
• Nefes alabilmek için regülatör yada şnorkeliniz ağzınızda olsun
• Yüzeyde kalabilmek için BC’niz şişik kalsın

 

Kabarma ve Dalga Köpüğü : Dalgalar derin sularda yol aldığı zaman su parçacıkları dairesel bir yörünge izler. Sadece dalga enerjisi ile hareket ederler. Suyun dairesel hareketi dalga boyunun yarısına eşdeğer bir derinliğe iner. Dalga kıyıya yaklaştıkça dairesel hareket tabanla temasa geçer ve kademeli olarak düzleşir. Enerji değişimi dalgayı geriye ve ileriye doğru hareket ettirdiğinde kabarma denen olay meydana gelir. Kabarma, yumuşak, ritmik ileri geri gitme harekette olabilir. Yüksek hızda dalmaya uygun olmayabilir. Dalganın boyuna göre yüksekliği kabarmanın gücünü gösterir. Dalga boyu da kabarmanın ne kadar derinde hissedileceğini gösterir.
Her dalıcı ne büyüklükte bir dalgada dalabileceğini keşfedecektir. Dalga derine indikçe güçsüzleşir ve yok olur. Dairesel hareket eden su parçacıkları tabanla temas edip kabarma yarattıklarında dipteki su parçacıkları yavaşlarken üsttekiler etkilenmeden kalacaklardır. Bu da dalganın dikleşmesine neden olur. Dalga dikliği belli bir açıyı geçtiğinde yada dalga tepesindeki su parçacıklarının hızı dalganın hızını geçtiğinde dalga çöker ve kırılır. Bu aşamada su parçacıkları kıyıya doğru hareket eder. Bu kırılan dalgalara dalga köpüğü denir. Sahile doğru hareket eden dalga enerjisi eşit aralıklarda geldiği için bazen kıyı şeridinde paralel gelişen bir düzen görebilirsiniz. Kırılma çok güçlü ve devamlı olduğunda bu düzen dalganın doruğunun altında sörfçülerin yararlandığı tüp biçiminde bir boşluk yaratabilir.
 

Üç çeşit kırıcı vardır ;
1. TAŞAN KIRILMA : Dalga yavaşça kırıldığı ve yukarıdan eşit şekilde taştığı zaman oluşan kırılmaya taşan kırılma denir.
2. DALMA KIRILMA : Su kıvrılıp bir anda çarptığı zaman oluşan kırılmaya dalma kırılma denir.
3. KABARMA KIRILMA : Su yükselip dağıldığı zaman oluşan kırılmaya kabarma kırılma denir.

SURF BÖLGESİNE GİRİŞ ve ÇIKIŞ :
En büyük ve en küçük dalgaların kırılma noktalarının arasındaki mesafeye surf bölgesi denir. Kıyıdan suya girerken ve çıkarken öncelikli önlem gelen dalga ve suyun çekilmesiyle devrilmekten kaçınmaktır. Kıyıya vuracak bir dalga tarafından düşürüldüğünüz zaman büyük miktarda ve hareketli su ekipmanınızı sizden ayırabilir, yönünüzü kaybettirebilir ve hatta sakatlanmaya yol açabilir.
Dalga hareketleri bütün dünya üzerinde farklı özellikler gösterir. Dolayısıyla dalıcıyı her türlü duruma hazırlayacak tek bir yöntem bulunmamaktadır. Şayet dalga, dengenizi kaybettirecek kadar büyükse suya güvenli olarak gireceğiniz ve dalga olan bölgeyi hızla geçeceğiniz bir yol izleyeceksiniz. Maske ve paletleriniz üzerinizde regülatörünüz ağzınızda ve BC’niz şişirilmiş olarak dalış eşinizle kol kola girin ve yüzebilecek kadar derine gidene dek arka arka veya yan yan yürüyün. Dalgayı izleyin ve kırılacağı zaman durun ve karşı koyun, sonrasında suyun çekilmesi esnasında sizi bel hizası bir derinliğe getirecek kadar taşımasını sağlayın. Ve son olarak dönüp dalgaların içinden yada altından yüzmeye başlayın. Üzerinden yüzmeyi denemeyin. Amacınız suyun kırılma noktasındaki güç yoğunlaşmasından kaçınmak, dalga bölgesinden çıkmak ve mümkünse suyun çekilmesinden faydalanarak açılmak olacaktır. Eğer dalgalar yumuşak ve hafifçe yükseliyorsa ve aralarında düzenli kabarmalar var ise paletler elinizde, diğer tüm ekipmanlar kuşanılmış su belinize gelene dek ilerleyin. Sonra buddynizden yardım alarak bacaklarınızı 4 olacak şekilde bacak bacak üstüne atarak veya yeleğiniz şişkin olarak arkaya doğru uzanıp paletlerinizi giyin. Regülatörünüzü ağzınıza koyun ve dalış eşiniz de hazır olduğunda dalga boyundan ileri yüzün.
Genelde dalgadan çıkmak, girmekten kolaydır. Düzgün bir kıyıda deniz hareketinin en az olduğu bölgeye yüzün ve kıyıya ilerleyen bir akıntıdan yardım alarak yaklaşın. Suyun sizi ayağa kalkıp düşmeden durabileceğiniz bir bölgeye taşımasına izin verin. Paletlerinizi çıkarın ve yürüyün. Mümkün olduğunca düzgün bir kıyıdan ve yumuşak dalgaların olduğu bölgelerden çıkmaya çalışın. Dalış bölgesi seçeceğiniz zaman kayalık kıyılardan ve ağır su hareketinin olduğu bölgelerden uzak durun. Aynı zamanda dalgaların ve akıntıların kıyıya farklı yönlerden girmesiyle oluşan çırpıntılı sulardan kaçının. Bu tür etkileşimler görüş açınızı düşürür ve normalden daha büyük dalgalara neden olan türbülanslara sebep olurlar. 

Yerel Akıntılar : Yerel akıntılar veya kıyıya yakın seyreden akıntılar iki çeşitten biridir. Uzun kıyı akıntıları kıyı boyunca hareket edeler ve kıyıya belli bir açıyla gelip tekrar okyanusa dönmeleri diğer dalgalar tarafından engellenen dalgalar tarafından yaratılırlar. Dalgalar kıyıya bir açıyla vurduğu zaman sular kıyıyı sıyırıp geçer, kıyıya doğru hareket eden sular tarafından tutulur ve sonucunda kıyıya paralel yavaş ve düzenli akıntılar oluştururlar. Kıyıya ulaşan her dalga denize dönmek zorundadır. Dönen su bir geri akıntı (rip akıntısı) oluşturur. Dalganın büyüklüğü, sıklığı, yünü ve sahilin şekli rip akıntısının gücünü ve yönünü belirler. Dönen su direncin en az olduğu yönü izler. Rip, iki kum tepeciği arasındaki alçak noktadan yada güçlü bir zeminin yakınında yumuşak bir kum çöküntüsü oluşturarak akar. Akıntılar bir koya veya kıyı şeridinin kıvrımlı bir bölgesine girdiği zaman geri dönen su iki ayrı yönde akıp rip akıntısı oluşturabilir. Kuzeye vuran su güneye, güneye vuransa kuzeye akacaktır. Bu iki akım buluştuğunda birleşecek ve rip akıntısı olacaktır.

Yerel Akıntılarda Dalmak : Kıyı dalışlarında rip akıntılara girebilir ve sizi açığa taşımasına izin verebilirsiniz. Çıkışta da kıyıya doğru akan dalgalardan faydalanabilirsiniz. Ancak suya girdiğiniz yerden çıkmaya çalışırsanız rip engel olabilir. Çıkışlar rip ile karşılaşmayan bir koridordan yapılmalıdır. Kendinizi rip akıntısı içinde bulursanız dönün ve kıyıya doğru hareketli bir akıntı bulana dek yüzün. Yada akıntının kuvvetli bölgesinden çıkın. Dalgalar düz bir kıyıya direkt geliyorsa ters yönde birkaç farklı yerde rip akıntısı oluşabilir. Genelde rip akıntısının yerini dalga şeridinde dalga olmayan veya dalgaların alçak olduğu bölgeleri gözlemleyerek belirlemek mümkündür. Rip akıntısının geriye doğru taşıdığı enerjinin kıyıya vuran dalganın enerjisini yok etmesiyle ortaya çıkan kıyıdan uzaklaşan beyaz köpükleri de görmeniz mümkün olabilir. Eğer kıyıya yüzerken bu karşı akıntılardan birine yakalanırsanız herhangi bir yana yüzerek kaçabilirsiniz. Ripin kuvvetini kat etmesi gereken koşulları gözlemleyerek ölçebilirsiniz. Mesela sualtında tepeciklerin arasındaki dar bir kanaldan akıyorsa hızı yüksek olacaktır. Sualtı tepeciklerinin arasında dalmak tehlikelidir. Bu tepecikleri belirlemenin kolay yolu dalganın kıyıya vurmadan önce oluştuğu yeri gözlemlemektir. Bu, dalga enerjisinin sığ bölgedeki taban biçimleriyle temasa geçtiğini gösterir. Yerel akıntıların mevcut olduğu tekne dalışlarında akıntının yönünü teknenin demirlemesinden belirlemek mümkündür. Tekne rüzgara ve akıntıya burnunu döner ve uzaklaşır. Akıntı hızını sualtında yüzen nesneleri izleyerek anlayabiliriz.

Dalış planı yaparken son 5 metrede aksona için 5 dakika kadar durmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Tekne dalışlarında bu önemlidir. Dalışa başladığınız andan itibaren akıntıya karşı yüzmek en iyisidir. Sudan çıkarken de izlenecek en iyi yolda çapanın zincirine tutunarak yükselmektir. Akıntı sertse aynı zincir aşağıya inmek için de kullanılabilir. Çoğu zaman tekne dalışlarında bir akıntı ipi kullanılır. Aşağı doğru sarkıtılan bu ipi dalıcılar inerken ve çıkarken kullanırlar. Akıntı varsa ip çok kullanışlı olacaktır. Dalıcılar suya girer, ipe tutunur ve son dalıcı da tutunduğunda hep birlikte dalışa geçerler. Çıkarken de tutunarak dalış platformunun önüne dek gelirler. Bazen de siz ve tekne akıntı yönünde yüzersiniz ve çıktığınız noktada tekne sizi alır. Biz insanların mesken tuttuğu bu gezegenin diğer bazı yerlerinde hayvanlar yaşıyor ama tüm doğaya hakimiyet kurmamızdan ötürü neredeyse tüm hayvanlar insandan korkar ve kaçar. Temas etmekten kaçınır. Kara hayvanları bizden korkmayı öğrenmişlerdir. Sualtındaki canlıların çoğu ise insandan korkmazlar. Bu da birçok deniz canlısıyla karşılaşmanız anlamına gelir. 

 

Son eklenenler

Mavi Platform

Denizlerden.com Ekibi

 Elbette...


Doğan Ateş KONURALP

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'nın bir fotoğrafı var bende, yanındak genç şu anda 75 yaşında, akrabamdır. web Sitenize koymayı düşünürmüsünüz.

hüseyin AKDEMİR

Atlantik okyanusunu gecmenın zamanı ve suresi nedir tesekkurler

Denizlerden.com Ekibi

 Duyurularımızda yer vermiştik. Unutmamız mümkün değil...


eyupsatar

bu gün balıkçının doğum günü Google hatırlamış .

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz. Denizlere gidemediğinizde sığınacağınız tek liman...


Doğan KONURALP

Web siteniz çok güzel hazırlanmış, konu seçimleri, fon müziği, yazarlar, deniz hikayeleri hepsi çok güzel. Belki hayallerim gerçekleşmedi ama sitenizi ziyaret ettiğimde yaşamış gibi hissediyorum.

ahmet toyoglu

selamlar ben 30 yasindayim ve hayalim dunyayi dolasmak buna hazirim ama imkanim yok benim size mail atma nedenim boyle tekne ile gezebilen insanlarla irtiabta gecebilmek yardimci olarak hic bir ucret almadan seve seve calisirim ihtiyac olursa bana firsat verirseniz asla pisman etmem simdiden cok tesekkur eder saygilar.irtibat numaram 0543 917 29 91

Hülya Ceylan

bu yazı kanımı dondurdu amatör dalgıçların dalış limiti 30 metredir herkes o kadar şanslı! olmaz http://denizlerden.com/?action=authors&page=author&no=42&icerik=212

Denizlerden.com Ekibi

 [email protected]


Ekrem Tok

Turizmin incisi Çeşme’de DLH nın geçici devirle Çeşme belediyesine işletilmesi için devrettiği Dalyan köy yat bağlama limanının hali içler acısı. Bilginizi rica ederim. Saygılarımla, Ekrem Tok. Not: Fotoğraf göndermek istiyorum e-posta adresinizi gönderirmisiniz.

metin becikoğlu

sayın yönetici. necati zincirkıran üstadın 1992 yılında trt de yayınlanan uzaklar belgeselinin 1 bölümünü rica etsem gönderebilirmisiniz. yanılmıyorsam birde uyumak istiyorum diye içinde geçen bir şiir. youtube dan ve trt arşivinden baktım ama bulamadımj. zahmet olmazssa yardımcı olabilirmisiniz. çok sevinirim.selam sevgiler metin becikoğlu

Ayhan Şahin

Değerli denizci dostlar merhaba 50-60ft.boyunda olabilecek charter trimaranın yan gövdelerinin inşaası bitti.Bundan sonrası için maddi ve dizayn konusunda katkısı olacak,vede yazın Türkiye de,kışın Karaipler de bizzat charter olarak işletecek,arkadaş ve arkadaşlarla işbirliği yapmak [email protected]

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz Erdoğan bey. yazarlarımızın yazıları sürekli güncelleniyor.

denizden uzak kalmayın..


ERDOĞAN KAYA (erbey)

Sitenizdeki tüm yazarların yazılarını büyük bir zevkle defalarca okudum. Sitede emeği geçenlere ve yazarlara teşekkürler. Bir denizci olarak yazarlardan daha fazla yazılar bekliyoruz. Lütfen yeni yazılar eklesinler. Selamlar.

Cavit Can Tanyeri

http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142 çalan fon müziği George Dalaras a aitir doğrudur fakat la malaguena yı hiçbiryerde bulamamaktayım rica etsem bu parçayı indirebilieceğim bir platform önerseniz .

Rukiye Güney

Ayça Hanım ve Levent Bey Merhabalar, Ocak ayında Antalya'da yapılacak olan ve 550 kişi katılımlı bir etkinlikte konuşmacı olarak sizi sunabilmek için görüşmek istiyorum. Tel. 0 530 151 53 95 Geri dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar

deniz kara

sitenizi çok beğendim deniz kokusu eksik olmasın burnumuzda sevgiler sizinle olsun pruvada yelkovan kuşlarının peşisıra özgürlük işte tam burada

Denizlerden.com Ekibi

 La Malaguena  GEORGE DALARAS


Akif Mustafa YANIK

Pardon şu " Eylül Ekim Ayı Balığı" başlığında çalan şarkıyı öğrenmek istedim. http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142

Denizlerden.com Ekibi

 Straight to the heart SINA VODJANI


Akif Mustafa YANIK

Merhaba,Şuan web sitenizin fon çalan fon müziğini öğrenebilirmiyim? Paylaşımlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim.

Mesajların tümü için tıklayın

Yazarlar

Halikarnas Balıkçısı

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Ege kadınları

Kısmet

SADUN BORO

Karadeniz mi, Ege mi ?

Komodor Gözüyle

NECATİ ZİNCİRKIRAN

Yelken seyrinde sert havada denizle uyum sağlamak

Şadanca

PROF.DR.ŞADAN GÖKOVALI

Bana "iştiyak" larından gelmişler...

Rüzgar Baba

HALDUN SEVEL

Yaşamın sırrı

Fırtınaların Efendisi

CUMHUR GÖKOVA

Monte Negro

Ada

CENK ŞAHİN

Baharı beklerken

Okyanuslar

HAKAN ÖGE

Dünya turu için tekne boyutu

Kayıtsızın Yeri

ÖZKAN GÜLKAYNAK

Marinalar

Uzaklar

OSMAN ATASOY

Döndükten sonra olanlar

Alarga

TAYFUN TİMOÇİN

Derdimiz ne

Derinlerdeki İzler

KENAN ERGÜÇ

Derinlik 70 iş bitmiş

Sudan Sebep

BURAK AKIŞIK

Midye Tava

Denizin Derinleri

DENİZ ŞAHİN

Doğru mu yaşıyoruz sizce?

Miço

MELİH ŞENDİL

Yaş 85 yolun yarısı

Mavi Aşk

BURÇAK KARADEMİR

Sıla

Deniz Kızından İnciler

SEMA GÜZELAY

Kızım

Rüzgar Mavisi

EMRE ÖZGEN

Dört Duvar

Hava Durumu Linkleri