Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yüzerlik Kontrol Donanımları

   Yüzerlik Dengeleyici (BC) : Altıncı alt başlık Yüzerlik kontrol donanımlarıdır. Bu donanım, dalıcının kolayca alçalmasına, yükselmesine, nötr durumda kalmasına ve yüzeyde yüzmesine yardımcı olur. Bu sebeple BC’ye ihtiyaç duyulmasının nedeni olan Arşimet kanununu bilmek gerekmektedir. Bu kanuna göre; suya batırılan bir cisim ( dalıcı ), kendi ağırlığına eş miktarda bir su ile yer değiştirir. Dalıcı BC’ye hava verdiğinde, BC genişleyecek ve su ile yer değiştirecektir. Bundan dolayı kaldırma kuvveti dalıcının sualtında yükselmesini ve su üstünde yüzerliliğini arttırır. Dalıcıların BC’leri Arşimet kanunundaki dengeleme rolünü üstlenir. Vücut ağırlığı ve tipi sebebiyle oluşan pozitif veya negatif yüzerlilik ekipmanların ağırlığı gibi göreceli sebepler sualtındaki nötr yüzerliliği etkileyen faktörlerdir. Akıldan çıkarılmaması gereken nokta, yüzerlik dengesinin her seferinde değişebileceğini göz önüne alarak ekipmanların kontrolünün yapılmasıdır. Snorkel yeleğinde olduğu gibi BC de yüzeyde iken şişik olmalı, dalıcının rahatça enerji harcamadan yüzebilmesine izin vermelidir. Ayrıca dalış öncesi dalış noktası yüzeyden de kontrol edilmelidir.

                     


YÜZERLİK KONTROL DONANIMLARININ ÖZELLİKLERİ :


• İnflatör : Bütün BC’lerde inflatör mekanizması bulunmaktadır. İnflatör mekanizması BC’yi hem ağız yoluyla hem de mekanik olarak şişirmeye yarar. Oral inflatör, BC’ye bağlı olan ve basıldığında havanın dışarı çıkmasını sağlayan bir kontrol butonundan oluşur. Dalıcı butona basarak ve ağızlık kısmından içeri hava vererek kullanılabilir. Mekanik olarak ise şişirme butonuna basarak tüpten gelen havayı BC’ye doldurarak kullanılır. Inflatör tüpteki alçak basınç çıkışına monte edilir.
• Deflatör : BC’ler iki şekilde söndürülürler. Manuel kontrol butonuna basarak yavaşça söndürülebilir veya boşaltma valflerini hızlı bir şekilde çekerek boşaltılabilir. Tahliye valfleri, bağlı oldukları iplerden herhangi birinin çekilmesi ile aktif hale getirilir. Manuel buton kullanılırken en verimli şekilde hava boşaltmak için hortum yukarı doğru kaldırılarak kullanılır. BC’ye gereğinden fazla hava girişi olduğu zaman güvenlik için yapılmış olan tahliye valfleri devreye girer. Çoğu BC’de tahliye valfleri çeşitli pozisyonlarda çalışabilmesi için 3 ayrı noktada bulunur.
• İnflatör-Entegre Hava Kaynağı : Bir diğer özellik yedek hava kaynağının inflatör hortumuna entegre edilebilmesidir. Bu tip yedek hava kaynakları bir adet düşük basınç hortumunu elemine etmekte ve geleneksek yedek hava kaynağı ile yer değiştirmektedir.
• Entegre Ağırlık Sistemi : Geleneksel ağırlık kemeri sistemine alternatif olarak BC içerisine entegre edilmiş ağırlık cepleri kullanılmaktadır. Bu tip ağırlık sistemleri kalçaların daha rahat hareket etmesine ve sırttaki baskıyı azaltmaya olanak tanır. Güvenlik amacıyla dalıcıların entegre ağırlıkları çok hızlı bir şekilde nasıl çıkaracağını öğrenmesi gerekir. Ayrıca dalış eşinizin bu operasyonu bildiğinden emin olması gerekmektedir. Bu pratikler havuzda ya da sınırlı kapalı sularda öğrenilmelidir. Ne miktarda ağırlık kullanılacağını BC’nin yüzeydeki dolu hacmi belirler. Sıcak sularda düşük hacimli BC’ler yeterli kaldırma gücünü sağlarken soğuk sularda daha fazla ağırlık bile aynı kaldırmayı sağlamayabilir. Tersine bazı BC’ler sıcak sularda kullanılan büyük hacimli BC’lerden daha fazla kaldırma gücü sağlayabilir. BC seçerken dalıcının ağırlığına uygun kaldırma kapasitesine sahip olanlar seçilmelidir. Çoğu üretici her çeşit BC’nin kaldırma miktarını listeler.
• Diğer Özellikler : BC’lerde konfor sağlaması ve vücuda tam oturması için cep, tokalar, kemer ve ayarlanabilen kayışlar bulunmaktadır. Bazı modellerde elbisenin sıkışmasını veya genişlemesini önlemek ve tüpün sırtta hareketini azaltmak için standart bir kemer yerine geniş bir kuşak konmuştur. Tüp, ayarlanabilen naylon bir kayış ve toka ile bağlanır. Ve tüpün hacmine göre bu kayış kolayca ayarlanabilir. Birçok modelin üzerinde sualtında sürtünmeyi azaltmak için hortum, fener ve diğer aksesuarların bağlanabileceği naylondan kayışlar ve tokalar bulunmaktadır. Bu ekipmanların derli toplu durması en iyisidir. 

UYGUN AGIRLIK :
Dalış esnasında kemer üzerinde veya BC ceplerinde ağırlık taşınmalıdır. Bunun sebebi dalıcının pozitif olan yüzerliliğini bir miktar negatife geçirerek dalışa geçmesini sağlamaktır.

Kemer : Ağırlık kemerleri sık örülmüş naylondan yapılır. Bu materyal hem dayanıklıdır. Hem de ağırlık taşıyabilir. Ayrıca naylon kemerler sualtında artan basınçtan dolayı elbisenin sıkışmasına göre ayarlanabilirler. Kemerlere takılarak kullanılan naylon ya da neoprenden yapılan ağırlık cepleri de vardır. Bu cepler hantal ve konforsuz ağırlık taşımanın dezavantajını da ortadan kaldırır ve daha rahat bir kullanım sağlar. Ağırlık cepleri ile kemer çıkarılmadan gerekli olan ağırlık ekleme veya azaltma işlemi de kolaylıkla yapılır.
Tokalar : Tokalar pas tutmayan ve tek el ile hızlı ve kolay olarak açılabilen malzemelerden yapılmalıdır.
Ağırlık : Kurşun ağırlıklar, şekle, ebata ve ağırlığa göre farklılaşırlar. Bazı ağırlıklar havuza ya da bota zarar vermemek amacıyla vinyl kaplı, renkli olabilirler… Bir diğer ağırlık çeşidi ise toz kurşunla doldurulmuş kapalı keselerden oluşan ağırlıktır. Bu keseler BC üzerindeki ağırlık ceplerinde ve cepli ağırlık kemerlerinde kullanılırlar. Toz kurşun tarzı ağırlık kemerleri vücuda daha uygundur. Ayrıca çevre dostu olduğu için, dalış esnasında düşse veya kaybolsa da sakıncası yoktur.
Ağırlık Seçimi : Bazıları ağırlık işlemlerinin karada yapılmasını savunurken bazıları bu işlemin, ekipman ve ağırlığa göre alınması gereken ağırlıkların belirlenmesi için suda gerçekleşmesini savunurlar.
Uygun ağırlık : Eğer ağırlık kemeri kullanılıyorsa ( BC ceplerine konan değil ) kemerin bele tam oturmasına ve ağırlıkların dengeli bir şekilde dağıtılmasına dikkat edilmelidir. Kemerin tokası BC tokasının ters yönüne açılacak şekilde takılmalıdır. Ağırlık kemerinin tokası sağ elle, BC tokası ise sol elle açılır. Bunun sebebi tokaların karıştırılmasını önlemektir.

Yüzerlik Kontrolü : Dalıcı, inişe geçtiği esnada üzerinde bulunan sabit ağırlıktan ve artan basıncın elbiseyi sıkıştırmasından dolayı yüzerliliğinin bir kısmını kaybeder. Bu durumda BC ye hava vererek yüzerliliğini sağlar. Çıkış esnasında ise kontrollü bir şekilde BC ‘den dışarıya hava tahliyesi yapmalı yani BC’sini söndürmelidir. Eğer kullanılan tüpteki hava azaldıkça tüpün yüzerliliği artıyorsa o durumda BC’den bir miktar daha hava tahliye etmek gerekecektir.
 

Ağırlıkların çıkarılması : Ağırlıkların sökülmesi çok önemsenmesi gereken bir beceridir. Sizin ve dalış eşinizin birbirinizin ağırlıklarını nasıl hızlı bir şekilde çıkarılacağını çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Ağırlıkların uygunluğunu denemek için sakin ve kapalı bir suda tüm ekipmanlar kuşanmış olarak suya girilmelidir. Yelek söndürülerek nötr yüzerliliğimizi sağlayacak miktarda ağırlık eklenir. Ağırlık miktarı dalıcıyı ne batıracak kadar çok ne de su üstünde yüzecek kadar az olmalıdır. En doğrusu nefes aldığında gözleri su seviyesinde olmalı, nefes verdiğinde ise yavaşça batacak şekilde olmalıdır.


BAYRAKLAR ve ŞAMANDIRALAR :
Teknedekilerin su yüzeyindeki dalıcıları görmeleri çok zordur. Eğer dalıcılarda herhangi bir işaret yoksa teknedekilerin sualtındaki dalıcıları da fark etmeleri imkansızdır. Dalış bayrağı ve teknedeki bayraklar bu amaçla kullanılırlar. Yine de bu uygulamaların devamlı hatırlatılması gerekir. Çünkü bayrakların anlamını bilmeyen denizci ve tekne sahibi olabilir. Sportif dalışlarda iki türlü bayrak kullanılır. Alfa bayrağı ve uluslararası dalış bayrağı. Sportif dalış bayrağı kırmızı üzerine çapraz beyaz bir şeritten oluşmaktadır ve “aşağıda dalıcı var yavaş ve uzaktan geç” anlamını taşır. Sadece dalıcılar sudayken suyun üzerine konur. Sportif dalış bayrağının kullanımı bazı yerlerde gelenekseldir. Bazı yerlerde ise kanuni olarak zorunlu tutulmuştur.

Dalış bayrağı bir şamandra, surfboard veya küçük bir sal üzerinde konumlandırılarak yüzerliliği sağlanır. Büyük botlar ve salların derin sulardaki yüzerliliği daha iyi olduğundan tekrarlı dalışlarda kullanılması daha uygundur. Çünkü tüm ekipmanları büyük bir botta tutmak veya acil durumda kullanmak mümkündür.
Alfa bayrağı ise bir tarafından V şeklinde kesilmiş, mavi ve beyaz renklerden oluşur. Teknenin üst kısmında dalgalanır ve “ bu tekne dalış teknesidir ve aşağıda dalıcı vardır. Etrafında dolaşmak yasaktır.” anlamını taşır. Bu bayrak yapılan sanayi dalışlarında da kullanılır. Alfa bayrağı ülke içinde veya uluslararası sularda kullanılan bir bayraktır.

 

İŞARETLEME GEREÇLERİ :
İşaretleme gereçleri, dalıcının sualtında veya su üstünde dikkat çekmesi için kullanılır. Bu gereçler dalgalı veya rüzgarlı havalarda bağırmaktan, görülmekten veya duyulmaktan çok daha etkilidir ve extra enerji sarf edilmesinin önüne geçer. Bazıları sualtında da kullanılabilir. Bu ekipmanlar dalış planının bir parçası olarak kullanılır. Mesela şişirebilir işaretler tekneye veya kıyıya işaret vermek için veya dalış eşinizin yardıma ihtiyacı olduğunu anlatmak için kullanılır.

Düdük ve Alarm : Plastik düdük ve diğer ses uyarı gereçleri yüzeyde alarm vermek için kullanılır. Düdükler kolay ulaşımı sağlayacak şekilde BC’nin inflatör hortumuna takılabilir.
İşaret fişekleri : Dalıcıların acil durumda gece veya gündüz işaret vermeleri, teken mürettebatı veya karadaki kişiler ile iletişim kurmaları için kullanılırlar. Kırmızı fişek acil durum için, beyaz fişek yer belirlemek için kullanılır.
Şişirebilir Yüzey Şamandıraları : Şişirilebilir yüzey şamandıraları BC cebine saklanarak ihtiyaç duyulduğunda ağızla veya regülatörün ikinci kademesi vasıtasıyla şişirilerek kullanılır. Yüzeyde rahatça görülebilmeleri için boyları en az 120 cm. olmalıdır.
Sualtı Sesli Uyarı Cihazları : Sualtında ses çıkararak dalış eşinizin dikkatini çekecek cihazlardır. Bunlar tüpe vurmaya yarayan sert plastik toptan, daha gelişmiş sesli uyarı cihazlarına kadar genişletebilir.

DALIŞ EKIPMANLARININ KORUNMASI :
Kopmuş bir maske kayışı gibi çok basit olan bir neden yüzünden dalış gününü sonlandırmak hoş olmayacaktır. İçinde yedek parça, kerpeten, pense, ayarlı anahtar ve tornavida gibi basit el aletleri olan bir çanta bu soruna çare olacaktır. Bu çantanın içinde ;


• Palet kayışı ve tokası
• Maske kayışı ve tokası
• Şnorkel tokası
• Bıçak kılıf kiti
• Bıçak kayışı ve tokası
• İğne ve iplik
• O-Ring
• Piller
• Ağırlık kemeri ve tokası
• Tornavida,pense
• İp
• Anti-buğu solüsyonu
• Toz kapağı
• 1.Kademe düşük ve yüksek basınç port tapası
• Silikon sprey
• Silikon
• Elbise tamiri için yapıştırıcı
• BC yama kiti    • BC tokası
• Ayarlı İngiliz anahtarı
• Alyan anahtar
• 2.kademe maps
• İlkyardım kiti
Yine dalışa giderken yanınıza yedek maske ve regülatör hortumu almanızda fayda vardır.

SUALTI AYDINLATMALARI :
Su, ışığı soğurarak sualtındaki renklerin görünüşünü etkiler. Işığın dalga boyuna göre farklı renkler farklı derinliklerde kaybolur. Düşük frekanslı kırmızı ilk kaybolan renk olurken yüksek frekanslı mavi ve gri derinlerde kaybolmaz.Suda renkler derinliğe göre şu sırayla kaybolur;

Kırmızı
• Turuncu
• Sarı
• Yeşil
• Mavi
• Lacivert
• Mor

Gündüz yapılan dalışlarda bile renkleri görebilmek için sualtı feneri kullanmak gerekebilir. En çok kullanılan fenerler, pilleri şarj edilebilen veya değiştirilebilen fenerlerdir.Su geçirmez fenerlerin dayanıklılığı ve ışık güçleri değişkenlik gösterir. Şarj edilebilen fenerler ilk başta maliyetli olabilir. Ancak yeni pil almak uzun vadede daha masraflı olacaktır. Ayrıca atık pil sorunu da yaşanmayacaktır. Denize açılmadan önce fenerlerin şarj edilebilen pillerinin doldurulması gerekir. Işıklar, dar bir açıda verenden çok geniş bir açıda verene kadar çok çeşitlidir.


Kimyasal Işıklar : İçinde bir kimyasal bulunan cam bir tüp ve içinde başka bir kimyasal bulunan ve ondan daha büyük plastik bir tüpten meydana gelir. Plastik tüp büküldüğünde iç taraftaki cam tüp kırılır ve kimyasallar karışır. Bu karışım parlaklık meydana getirir. Bu tip ışıklar ya gece ya da derin dalışlarda veya karanlık sularda kullanılır. Amaç dalış eşinin kaybedilmesini önlemektir. Fener ya da yedek fener yerine geçmezler. Dalış sona erince bu ışıklar yeniden kullanılamaz. Bu tip dalışlardan sonra suya ya da sahile bakılmaması gerekmektedir.
Pilli Işıklar : Kimyasal pillerin yarattığı kirliliğin artmasından ve pillerin maliyetinin uygunluğundan normal pil şile çalışan ışıklar daha çok kullanılmaktadır. Bu ışıkların çok değişik seçenekleri vardır ve uygun bakım yapıldığında çok uzun süre çalışırlar.

Dalış Bıçağı : Dalış bıçağı çok kullanışlıdır. Bıçak kınında ve dalıcının kolayca ulaşabileceği bir yere takılmış olmalıdır. Mesela BC üzerinde bir yere. Bıçak sadece sualtında bir tehlikeye maruz kalındığında kullanılır. Ayrıca dalış eşinin dikkatini çekmek için tüpe vurmada da kullanılır. Paslanmaz, güçlü, keskin ve hafifi olmalıdır. Dalışta kullanılabileceğine dair yetkili makamların izin verip vermeyeceği de bilinmelidir.

Son eklenenler

Mavi Platform

Denizlerden.com Ekibi

 Elbette...


Doğan Ateş KONURALP

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'nın bir fotoğrafı var bende, yanındak genç şu anda 75 yaşında, akrabamdır. web Sitenize koymayı düşünürmüsünüz.

hüseyin AKDEMİR

Atlantik okyanusunu gecmenın zamanı ve suresi nedir tesekkurler

Denizlerden.com Ekibi

 Duyurularımızda yer vermiştik. Unutmamız mümkün değil...


eyupsatar

bu gün balıkçının doğum günü Google hatırlamış .

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz. Denizlere gidemediğinizde sığınacağınız tek liman...


Doğan KONURALP

Web siteniz çok güzel hazırlanmış, konu seçimleri, fon müziği, yazarlar, deniz hikayeleri hepsi çok güzel. Belki hayallerim gerçekleşmedi ama sitenizi ziyaret ettiğimde yaşamış gibi hissediyorum.

ahmet toyoglu

selamlar ben 30 yasindayim ve hayalim dunyayi dolasmak buna hazirim ama imkanim yok benim size mail atma nedenim boyle tekne ile gezebilen insanlarla irtiabta gecebilmek yardimci olarak hic bir ucret almadan seve seve calisirim ihtiyac olursa bana firsat verirseniz asla pisman etmem simdiden cok tesekkur eder saygilar.irtibat numaram 0543 917 29 91

Hülya Ceylan

bu yazı kanımı dondurdu amatör dalgıçların dalış limiti 30 metredir herkes o kadar şanslı! olmaz http://denizlerden.com/?action=authors&page=author&no=42&icerik=212

Denizlerden.com Ekibi

 [email protected]


Ekrem Tok

Turizmin incisi Çeşme’de DLH nın geçici devirle Çeşme belediyesine işletilmesi için devrettiği Dalyan köy yat bağlama limanının hali içler acısı. Bilginizi rica ederim. Saygılarımla, Ekrem Tok. Not: Fotoğraf göndermek istiyorum e-posta adresinizi gönderirmisiniz.

metin becikoğlu

sayın yönetici. necati zincirkıran üstadın 1992 yılında trt de yayınlanan uzaklar belgeselinin 1 bölümünü rica etsem gönderebilirmisiniz. yanılmıyorsam birde uyumak istiyorum diye içinde geçen bir şiir. youtube dan ve trt arşivinden baktım ama bulamadımj. zahmet olmazssa yardımcı olabilirmisiniz. çok sevinirim.selam sevgiler metin becikoğlu

Ayhan Şahin

Değerli denizci dostlar merhaba 50-60ft.boyunda olabilecek charter trimaranın yan gövdelerinin inşaası bitti.Bundan sonrası için maddi ve dizayn konusunda katkısı olacak,vede yazın Türkiye de,kışın Karaipler de bizzat charter olarak işletecek,arkadaş ve arkadaşlarla işbirliği yapmak [email protected]

Denizlerden.com Ekibi

 Teşekkür ederiz Erdoğan bey. yazarlarımızın yazıları sürekli güncelleniyor.

denizden uzak kalmayın..


ERDOĞAN KAYA (erbey)

Sitenizdeki tüm yazarların yazılarını büyük bir zevkle defalarca okudum. Sitede emeği geçenlere ve yazarlara teşekkürler. Bir denizci olarak yazarlardan daha fazla yazılar bekliyoruz. Lütfen yeni yazılar eklesinler. Selamlar.

Cavit Can Tanyeri

http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142 çalan fon müziği George Dalaras a aitir doğrudur fakat la malaguena yı hiçbiryerde bulamamaktayım rica etsem bu parçayı indirebilieceğim bir platform önerseniz .

Rukiye Güney

Ayça Hanım ve Levent Bey Merhabalar, Ocak ayında Antalya'da yapılacak olan ve 550 kişi katılımlı bir etkinlikte konuşmacı olarak sizi sunabilmek için görüşmek istiyorum. Tel. 0 530 151 53 95 Geri dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler, iyi çalışmalar

deniz kara

sitenizi çok beğendim deniz kokusu eksik olmasın burnumuzda sevgiler sizinle olsun pruvada yelkovan kuşlarının peşisıra özgürlük işte tam burada

Denizlerden.com Ekibi

 La Malaguena  GEORGE DALARAS


Akif Mustafa YANIK

Pardon şu " Eylül Ekim Ayı Balığı" başlığında çalan şarkıyı öğrenmek istedim. http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=16&no=142

Denizlerden.com Ekibi

 Straight to the heart SINA VODJANI


Akif Mustafa YANIK

Merhaba,Şuan web sitenizin fon çalan fon müziğini öğrenebilirmiyim? Paylaşımlarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim.

Mesajların tümü için tıklayın

Yazarlar

Halikarnas Balıkçısı

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Ege kadınları

Kısmet

SADUN BORO

Karadeniz mi, Ege mi ?

Komodor Gözüyle

NECATİ ZİNCİRKIRAN

Yelken seyrinde sert havada denizle uyum sağlamak

Şadanca

PROF.DR.ŞADAN GÖKOVALI

Bana "iştiyak" larından gelmişler...

Rüzgar Baba

HALDUN SEVEL

Yaşamın sırrı

Fırtınaların Efendisi

CUMHUR GÖKOVA

Monte Negro

Ada

CENK ŞAHİN

Baharı beklerken

Okyanuslar

HAKAN ÖGE

Dünya turu için tekne boyutu

Kayıtsızın Yeri

ÖZKAN GÜLKAYNAK

Marinalar

Uzaklar

OSMAN ATASOY

Döndükten sonra olanlar

Alarga

TAYFUN TİMOÇİN

Derdimiz ne

Derinlerdeki İzler

KENAN ERGÜÇ

Derinlik 70 iş bitmiş

Sudan Sebep

BURAK AKIŞIK

Midye Tava

Denizin Derinleri

DENİZ ŞAHİN

Doğru mu yaşıyoruz sizce?

Miço

MELİH ŞENDİL

Yaş 85 yolun yarısı

Mavi Aşk

BURÇAK KARADEMİR

Sıla

Deniz Kızından İnciler

SEMA GÜZELAY

Kızım

Rüzgar Mavisi

EMRE ÖZGEN

Dört Duvar

Hava Durumu Linkleri